Inwoners in onze Dorpen

De PPA gaat voor het behoud van vitale en leefbare kernen. Dorpen moeten vitaal en leefbaar zijn en blijven. Wat de PPA betreft regelen we dit door een goed voorzieningenniveau van winkels, scholen en sportaccommodaties. Ook een goede sociale interactie is van belang.

Dus behalve wonen ook deelnemen aan de gemeenschap via school, werk, sport, spel, ontspanning en zorgondersteuning. Dit alles op een veilige wijze.

Het nabij organiseren van voorzieningen lukt steeds beter, maar ook hier heeft de PPA nog volop ambitie. De wijkagent is een succes, wat ook geldt voor alle app-groepen, BIN structuren, Met elkaar Voor mekaar, en het hartveilig maken van onze gemeente via Hartwacht.

Nieuwe kansen liggen er genoeg op het gebied van burgerinitiatieven. In de voorgaande bestuursperiode zijn de Wijkmakelaars tot stand gekomen. Zo kunnen burgers zonder al te veel bureaucratie en vooraf gestelde regels snel antwoord krijgen op hun vragen, en worden ze snel en eenvoudig geholpen.