Aankomende 4 jaar in Berlicum - Middelrode

Klik op de foto’s voor meer informatie per onderwerp.

Bouwen en wonen

Bouwen met aandacht voor starters en senioren

Woningbouw in Middelrode in de omgeving Christinastraat/Diepven met oog voor de omwonenden en de lokale starters

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Gemeenschap en verenigingsleven

Een nieuwe locatie voor Scouting Berlicum

Nieuwe Run financieel mogelijk maken en vervroegen door sparen en ontwikkelplan

Vervanging en samenvoegen accommodaties buitensportvereningingen BMC-terrein

Wijkmakelaarsfunctie verder uitbreiden, zodat (bewoners)initiatieven vaker en makkelijker tot uitvoering komen

Kwartiermakerswerk voortzetten met centrummanagement, zodat we in samenspraak initiatieven voor leefbaarheid stimuleren

Zorg

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Behoud hartveilige gemeente door voldoende spreiding van AED’s en vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden en te behouden.

Iedere inwoner die hulp nodig heeft weet waar hij/zij deze kan vinden en ontvangt goede hulp

Verkeer

Verbetering kwaliteit en veiligheid (deel) doorgaande weg door Berlicum en Middelrode door herinrichting.

Onderzoeken mogelijkheid snelheidslimiet 30 km/u

Een veilige oversteekplaats realiseren op de Hoogstraat voor schoolgaande kinderen van woonwijk Beekveld

Omgeving Berlicum-Middelrode

Géén vervuilende asfaltcentrale op bedrijventerrein de Brand

Groene omgeving koesteren eEn ecologische verbindingen versterken, voor een fijne en recreatieve omgeving en hogere biodiversiteit

Snel stappen zetten voor het gebied Laar – Nieuw Laar, waarbij we stoppende bedrijven ondersteunen. Gesprekken voeren met de achterblijvende bedrijven en omgeving over de toekomst. PPA staat niet achter ontwikkeling uitbreiden en meer dierenaantallen

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Afgelopen 4 jaar in Berlicum - Midderode

Afgelopen 4 jaar
  • Eén toegangsloket voor alle inwoners voor zorg- en ondersteuningsvragen

  • Actieve bijdrage aan initiatieven voor verduurzamen. Inwoners hebben daardoor geïsoleerd, zonnepanelen gelegd en hun regenwater afgekoppeld van het riool

  • Hulp en advies voor bedrijven bij het leggen van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken.

  • Zelfbewoningsplicht opgelegd bij kopers nieuwbouwwoningen voor minder speculatie op de woningmarkt

  • Waar mogelijk ruimte gecreëerd voor ondernemers tijdens corona

  • Nieuwe woningen aan het Mercuriusplein en de Kerkwijk voor starters, huurders en kopers in alle segmenten

  • Een plan voor een veiligere Hoogstraat en Sassenheimseweg

  • Geld voor nieuwe kleedkamers voor de buitensport

  • Sparen voor een nieuwe sporthal De Run op initiatief van de PPA

  • Hartveilig in alle kernen door goede spreiding van AED’s en vele hulpverleners