Aankomende 4 jaar in Den Dungen

Klik op de foto’s voor meer informatie per onderwerp.

Gemeenschap en verenigingsleven

Het uitbreiden van de wijkmakelaarsfunctie. Op zo’n manier kunnen initiatieven beter worden ondersteund.

Laagdrempelig contact met de gemeente mogelijk maken

Uitbreiden van de ruimte op de basisscholen

Zorg

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Behoud hartveilige gemeente door voldoende spreiding van AED’s en vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden en te behouden

Iedere inwoner die hulp nodig heeft weet waar hij/zij deze kan vinden en ontvangt goede hulp

Omgeving

De basis op orde brengen bij de Meerse Plas

Vergroening in de wijk en aanplant van nieuwe bomen

Tegenstand bieden tegen een vervuilende asfaltcentrale op de Brand

Groene gebieden rondom het dorp versterken en toegankelijk maken

Onoverzichtelijke verkeerssituaties oplossen zoals rondom de kerk

Bouwen en wonen

Starterswoningen bouwen zodat de jeugd in Den Dungen kan wonen

Jacobskamp afbouwen

Nieuwbouw plannen ontwikkelen zoals aan de Veldstraat, Donksestraat en Spekstraat

De Blauwe Scholk behouden en snel een nieuwe (woon)bestemming geven

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Afgelopen 4 jaar in Den Dungen

Afgelopen 4 jaar
 • Eén toegangsloket voor alle inwoners voor zorg- en ondersteuningsvragen

 • Geld voor start van verbeteringen bij Meerse Plas

 • Oplossen parkeerproblematiek en overlast bij de Jumbo en de voetbalclub

 • Vaststellen visie dorpskern Den Dungen

 • 16 starterappartementen aan het Heilig Hartplein

 • Behouden Blauwe Scholk

 • Veiligheidswaarborgen voor de Bossche verslaafdenopvang in de polder

 • Verkeersonderzoek voor 30km tussen de ‘brug en de molen’

 • Zelfbewoningsplicht opgelegd bij kopers nieuwbouwwoningen voor minder speculatie op de woningmarkt

 • Actieve bijdrage aan initiatieven voor verduurzamen. Inwoners hebben daardoor geïsoleerd, zonnepanelen gelegd en hun regenwater afgekoppeld van het riool

 • Hulp en advies voor bedrijven bij het leggen van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken.

 • Waar mogelijk ruimte gecreëerd voor ondernemers tijdens corona

 • Hartveilig in alle kernen door goede spreiding van AED’s en vele hulpverleners