OVER ONS

De PPA is actief in de Raad en het college van de gemeente Sint Michielsgestel in Noord-Brabant.

De vijf dorpen Berlicum, Middelrode, Den Dungen, Gemonde en Sint-Michielsgestel zijn in 1996 samengevoegd tot één gemeente, Sint-Michielsgestel. In datzelfde jaar is de PPA opgericht, met als doel handhaving van de eigenheid van elk dorp. De PPA zet zich in voor de totale gemeente. Wij zijn sterk verankerd in onze (lokale) samenleving, weten wat daar speelt, weten wat echt telt.

In het college neemt de PPA haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. De raadsfractie van de PPA controleert op een correcte en efficiënte wijze de lokale overheid op haar taken en verantwoordelijkheden.

PPA voor krachtige kernen!

ONZE WERKWIJZE

De gemeentepolitiek is niet altijd even makkelijk te volgen. Wij willen u als burger en vereniging helpen om de weg te vinden. Door onze ervaring en gedrevenheid in de raad zijn we goed op de hoogte van alles wat er speelt en worden we serieus genomen als actieve politieke speler in de gemeente. We onderscheiden ons door heldere korte betogen, door een nadruk op haalbaar en betaalbaar, door steeds kritisch te blijven op de keuzes die we moeten maken. Zo hebben we onlangs nog het voortouw genomen om ons college aan te sporen nog beter te bekijken of meer bezuinigen mogelijk is. De houding is ondernemend en innovatief, en ook gericht op constructieve samenwerking.

We doen het voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel. We willen u graag actief betrekken, door u (via ons netwerk) te informeren over actuele onderwerpen. Ook zoeken we actieve ondersteuning op onderwerpen waar u sterk in bent. Daar kunt u ons juist voeden met de juiste ideeën, zodat wij steeds fris en compleet tegen de zaken aan blijven kijken. Maar we worden ook graag door u verrast. Zit u ergens mee, spreek ons dan aan. We nemen graag de tijd voor u

KORTE HISTORIE

De gemeente Sint-Michielsgestel bestaat in haar huidige samenstelling 25 jaar. Het is een grote, groene gemeente met prachtige kernen. Het lijkt erop dat we de komende jaren de samenwerking in de Meijerij nog verder zullen versterken. Voorlopig in de vorm van een ambtelijke samenwerking.

Wat er ook gebeurt. De leefbaarheid in de kernen begint bij de mensen zelf, de politiek kan voorwaarden scheppen om het sociale, culturele en maatschappelijke leven van de diverse kernen te laten floreren. Dit kan alleen als de politiek de bereidheid heeft om over de grenzen van de eigen kernen heen te kijken en de mens centraal blijft stellen.

Op 13 september 1996 hebben vijf plaatselijke partijen, te weten; Actie ’74 uit Berlicum, Gestel Aktief uit Sint-Michielsgestel en Dungens Belang, De Nieuwe Lijst en Nieuw Elan uit Den Dungen zich samengevoegd tot  één lokale groepering onder de naam: Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA).

De PPA zet zich in voor alle kernen in onze gemeente.