Aankomende 4 jaar in Gemonde

Klik op de foto’s voor meer informatie per onderwerp.

Bouwen en wonen

Bouwen van goedkope koop- en huurhuizen met aandacht voor (eigen) jeugd

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Opstellen toekomstgerichte ontwikkelvisie samen met Gemondenaren voor voldoende en goede woningbouwplannen

Gemeenschap en verenigingsleven

Realiseren van een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub

Het nieuwe dorpshuis tot een echte ontmoetingsStek voor Gemonde maken

Behoud van de basisschool in Gemonde

Verenigingen in een kleine kern hebben minder leden maar wel vergelijkbare vaste kosten als een grote vereniging. De PPA is voorstander van maatwerk bij de subsidies als hiermee het bestaansrecht wordt geborgd

Omgeving Gemonde

Doorpakken versterking natuur rondom Gemonde (Beeksche waterloop) en ‘Groene Woud’ landschap

Aandacht voor gevarieerde bomenaanplant langs verharde wegen en zandpaden

Verkeer

Aandacht voor veilige fietsroutes naar omliggende dorpskernen vanuit Gemonde, zowel in kwaliteit van het wegdek als met de juiste bewegwijzering

Verbetering kwaliteit en veiligheid van doorgaande weg (Dorpstraat-Lambertusweg) en buiten de bebouwde kom

Zorg

Eén toegangsloket voor alle inwoners .

Elke inwoner dient aan het loket van de gemeente goed geholpen te worden

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Afgelopen 4 jaar in Gemonde

Afgelopen 4 jaar
  • Volop bouwen aan nieuwe gemeenschapshuis De Stek

  • Werken aan een nieuw woningbouwplan de Rietstok

  • Zelfbewoningsplicht opgelegd bij kopers nieuwbouwwoningen voor minder speculatie op de woningmarkt

  • Actieve bijdrage aan initiatieven voor verduurzamen. Inwoners hebben daardoor geïsoleerd, zonnepanelen gelegd en hun regenwater afgekoppeld van het riool

  • Hulp en advies voor bedrijven bij het leggen van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken.

  • Waar mogelijk ruimte gecreëerd voor ondernemers tijdens corona

  • Hartveilig in alle kernen door goede spreiding van AED’s en vele hulpverleners

  • Start gemaakt met het versterken van het landschap en de ecologische structuur van de Beeksche Waterloop

  • Eén toegangsloket voor alle inwoners voor zorg- en ondersteuningsvragen