Aankomende 4 jaar in Sint-Michielsgestel

Klik op de foto’s voor meer informatie per onderwerp.

Centrum

Afbouwen van centrumplan, zodat Gestel het centrum krijgt dat Gestel verdient

Realiseren van de Raadskamers, de Villa en het Kloosterpadblok en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte

Centrum een plek maken waar het goed toeven is en veel ondernomen wordt

Voortzetten van werk kwartiermaker om centrum ook een levendige plek te maken

Bouwen en wonen

Bouwen van betaalbare starterswoningen moet een onderdeel zijn van iedere ontwikkeling van een nieuwe of bestaande locatie

Woningbouwen bij huidige locatie Bolster, SCI-terrein en scoutingterrein

Ontwikkeling van Kentalis-terrein met woningen voor iedereen en respect voor het monument en groene omgeving

Bouwen bij voormalige ‘De Huif’ met plek voor starters en senioren met respect voor plan van omwonenden

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Gemeenschap en verenigingsleven

Behoud van Gestels zwembad en het gebruik hiervan met andere verenigingen verder stimuleren

Bouwen nieuwe basisschool De Bolster. Bij voorkeur op de locatie Heidelust en het zorgen voor een goed schoolgebouw van het Elde-college.

Verkeer

Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op doorgaande wegen vanuit en naar het dorp Gestel

Verkeersveiligheid afritten centrum verbeteren

Snel maatregelen nemen om de veiligheid op de Esscheweg nabij de ingangen van de sportparken te verbeteren

Omgeving

Behoud van Gestels zwembad en het gebruik hiervan met andere verenigingen verder stimuleren

Bouwen nieuwe basisschool De Bolster. Bij voorkeur op de locatie Heidelust en het zorgen voor een goed schoolgebouw van het Elde-college.

Zorg

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Behoud hartveilige gemeente door voldoende spreiding van AED’s en vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden en te behouden.

Iedere inwoner die hulp nodig heeft weet waar hij/zij deze kan vinden en ontvangt goede hulp

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Afgelopen 4 jaar in Sint-Michielsgestel

Afgelopen 4 jaar
  • Volop bouwen in het centrum ondanks alle procedures

  • Het Dommelsch Huys, Thuys en Hof van Overkercke zijn al klaar

  • Volop aanbouwen en binnenkort opleveren Brenthof en Dommelstaete

  • Het plan voor de inrichting van het openbaar gebied centrum is klaar

  • Aanvragen voor de Raadskamers en de Villa

  • Samenbrengen twee voetbalverenigingen in SCG ‘18 met een prachtige accommodatie

  • Prachtige natuur rond de Essche stroom

  • Eén toegangsloket voor alle inwoners voor zorg- en ondersteuningsvragen

  • Hartveilig in alle kernen door goede spreiding van AED’s en vele hulpverleners

  • Nieuw onderkomen kledingbank en Wijkplein