WETHOUDERS & RAADSLEDEN

Wethouder

Ed Mathijssen

Woont

In Berlicum.

Werk

Wethouder namens de PPA in de bestuursperiodes 2002-2006, 2010-2014, 2014-2018 en vanaf 2018 tot heden. In een gedeelte van de periode 2006-2010 wethouder geweest in de gemeente Oirschot. Dit steeds gedaan met een wisselende portefeuille, nu verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening, Financiën, de omgevingswet, het buitengebied van de gemeente met bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkelingen in de Intensieve Veehouderij en Sociale Zaken.

Aan het wethouderschap verbonden functie zijn voorzitter van Algemeen en Dagelijks bestuur van de WSD (Werkvoorzieningsschap De Dommel), lid Algemeen bestuur van de omgevingsdienst (ODBN) en lid van Algemeen en Dagelijks bestuur van MGD (Mijn Gemeente Dichtbij

Opleiding

Studie bedrijfskunde

Passie

Een wethouder te zijn “door en voor” onze inwoners. Samen met hen wil ik er zijn om te zorgen dat onze dorpen leefbaar zijn en blijven. Ik wil dit doen door dichtbij inwoners te staan en goed bereikbaar en aanspreekbaar te zijn zodat je goed op de hoogte bent war er leeft en speelt in onze dorpen.

Zit in de politiek om

Ik voel me niet echt een politicus omdat je als wethouder de uitvoerder bent van hetgeen de gemeenteraad beslist, maar ik trek uiteraard graag op met de leden van onze gemeenteraad. Zij zijn immers het hoogste orgaan in de gemeente. Een goede samenwerking tussen de gemeenteraad en de wethouder als uitvoerder is belangrijk, we zijn immers samen “de gemeente” en dienen samen het belang van onze inwoners.

Wethouder

Peter Raaijmakers jr.

Woont

Met veel plezier in Den Dungen

Passsie(s)

Wandelen, Wielrennen, Skeeleren, betrokken bij voetbalteam Den Dungen 6. Ik tuinier graag in groentetuin of tussen de bloemen. Ben actief in en voor de buurt, en houdt zo nu en dan van wat leesvoer.

Zit in de politiek omdat

Ik vind dat de politiek en het gemeentebestuur nabij en dichtbij onze inwoners en kernen hoort te staan. Samen met andere PPA’ers wil ik werken aan een gemeente die dienstbaar is voor onze inwoners, en die samen met inwoners, clubs, verenigingen en ondernemers werkt aan de grote uitdagingen waar we als gemeente voor staan.

Email:

Raadslid

Amber van Druenen

Woont

Geboren en getogen in Berlicum.

Werkt

Na mijn studie ben ik als woonbegeleider gaan werken in de psychiatrie. Sinds 2018 werk ik bij De Schoonmaak Coöperatie als rayonleider. De Schoonmaak Coöperatie is een leerwerkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt om zichzelf te ontwikkelen.   

Opleiding

In 2016 ben ik geslaagd voor de opleiding Maatschappelijk werk en
Dienstverlening aan Avans Hogeschool. Daarvoor heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding Sport en Bewegingscoördinator niveau 4 op het Koning Willem 1 College. Beide opleidingen heb ik gevolgd in ’s-Hertogenbosch

Passie

Ik houd heel erg van sporten, voornamelijk ben ik te vinden in de sportschool of ben ik aan de wandel met mijn hond Pip. Daarnaast blijf ik me interesseren en verdiepen in verschillende beweegredenen van mensen en een stukje persoonlijke ontwikkeling.

Zit in de politiek om:

De jongvolwassenen in onze gemeente een stem te geven in de politiek en mijn politieke kennis te verbreden.

Email:

Raadslid

Rick Groetelaers

Woont

sinds 1972 in Sint Michielsgestel. Eerst in Maaskantje en vanaf 1992 in het dorp Gestel. Getrouwd met Brenda en trotse vader van Michelle en Marc.

Werk

sinds 2011 als (management)consultant op het terrein van organisatie en persoonlijke ontwikkeling, opleiding/training en bedrijfsvoering. Voorheen werkervaring op gedaan als beleidsmedewerker Ruimte en Wonen bij een gemeente en als adviseur en teammanager Opleiding/Advies bij de Bestuursacademie Nederland.

Opleiding

Bestuurs- en organisatiekundige, Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast gespecialiseerd in het openbaar bestuur, management van professionele dienstverlening, verandermanagement, training en (business)development.

Passie

Het coachen en trainen van een jeugdvoetbalteam bij SCI, mijn kinderen zien hockeyen en voetballen, het zien en bezoeken van de wedstrijden van de grootste voetbalclub van Nederland, fitness, mijn muziekcollectie en het bezoeken van concerten.

Zit in de politiek om

Datgene wat leeft onder de mensen en bij verenigingen onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur en daarmee een verbindende schakel te zijn. Daarbij altijd het algemeen en plaatselijk belang voor ogen te houden en onafhankelijk tot meningsvorming te komen over zaken die spelen in de dorpen. Als PPA verkondigen wij concreet, duidelijk en eerlijk onze mening en standpunten en zijn wij er voor iedere burger.

Email:

Raadslid

René van der Burgt

Woont

Al ongeveer 40 jaar in den Dungen, na te zijn opgegroeid in Sint-Michielsgestel. Overigens ben ik getrouwd met Francien en hebben we twee volwassen zonen, die inmiddels het huis verlaten hebben.

Werk

Vanaf 1975 werkzaam op het gebied van gebouwen en techniek, en ik heb daarbinnen mijn carrière doorlopen. Momenteel werkzaam bij Philips Real Estate, waar ik als Global Project Lead belast met de huisvesting van het Domestic Appliances onderdeel, wat in een proces van vervreemding zit.

Opleiding

Ik heb een master degree van de University of Greenwich (UK) op het gebied van internationaal Facility Management. Daarvoor heb ik me op de gebouw-technische kant geschoold (o.a. Hogere Installatie Techniek), waarna ik diverse FM gerichte opleidingen en ook diverse management opleidingen heb doorlopen.

Passie

In mijn beroep en hobby’s ben ik erg gedreven, en natuurlijk kan ik ook heel erg genieten van mijn gezin en onze woonomgeving. Dat is de reden dat ik me op diverse fronten inzet als vrijwilliger, onder andere voor buurtactiviteiten. Daarnaast ben ik ook actief als kern coördinator en bestuurslid van Hartwacht Sint-Michielsgestel, en als vrijwilliger in het Energieteam van Met elkaar voor Mekaar (MevM). Ook ben ik voor diverse vakopleidingen af en toe op pad. De laatste jaren is steeds meer aandacht gegaan naar ons milieu, in de volle breedte. Het vonkje is in 2014 op me overgesprongen vanuit MevM met een actie voor zonnepanelen op particuliere daken, en daarna dankzij acties als spouwmuurisolatie en regenwater afkoppelen niet meer weggegaan. De huidige gemeentelijke opgave vanuit het Klimaat akkoord/Parijs akkoord heeft daarbij mijn volle aandacht, en kan mij ook heel erg boeien.

Zit in de politiek om

Ik wilde me graag inzetten om de leef-, en werkomgeving in onze mooie dorpen te verbeteren, en de samenwerking tussen de mensen te versterken. Daarnaast vind ik het ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid om wat terug te geven aan de maatschappij, die je geholpen heeft te komen waar je bent. Daarbij wil me graag focussen op de zaken die het dichtst bij mij zelf staan, zoals onder andere woningbouw, duurzaamheid en ondernemerschap.

Raadslid

Bert van Druenen

Woont
sinds 1987 in Berlicum. Sinds 1984 getrouwd met Anja en vader van Amber en Joren.

Werkt
Werkt in Oss, vestigingsleider van VIRO OSS, bedrijf dat werkzaam is in de industriële automatisering .

Opleiding
HTS Elektrotechniiek. Werkervaring opgedaan als commercieel account manager bij Lamers en Pleuger, Philips, Camille Bauer, Quadcore, directeur van Dacon ECP en momenteel vestigingsleider van VIRO OSS.

Passie
Naast mijn gezin, carnaval en Sinterklaas ook een steentje bijdrage aan een leuke en zorgzame samenleving. Bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van het gemeenschapshuis “Den Durpsherd” en één uur per week radio maken bij de lokale radiozender ”Lokaal 7”.

Raadslid

Hans Deckers

Woont

Sinds 1988 in Berlicum. Getrouwd met Elly; vader van Rick en Annerie, schoonvader van Bas; opa van Janneke, Sjors, Niels en Frederique.

Werk

Niet meer; heeft gewerkt als beleidsmedewerker cultuur bij de Provincie Noord-Brabant.

Opleiding

Als informatiecoördinator / statistisch analist.

Grootste passie

a mijn gezin, muziek, sport (fietsen, wandelen, golf), lezen en filosofie.

Zit in de politiek

Omdat ik betrokken wil zijn ben bij wat er speelt in de gemeenschap waarin ik leef. Vandaar ook mijn voorkeur voor een lokale partij. En omdat de PPA nadrukkelijk zich richt op alle kernen van onze gemeente, heb ik voor de PPA gekozen.

.

Email:

Raadslid

Joep Meijs

Behalve een kleine uitstap voor mijn studie in Antwerpen woon ik al mijn hele leven in het dorpse Berlicum. Sinds 2017 werk als adviseur arbeidsomstandigheden bij een adviesbureau voor arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu. Hieraan voorafgaand heb ik integrale veiligheid (hbo) gestudeerd in ’s-Hertogenbosch, gevolgd door een studie veiligheidswetenschap aan de Universiteit Antwerpen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, drummen en bourgondisch genieten met vrienden.

 

Als jeugdig raadslid ben ik voornamelijk betrokken bij onderwerpen die de jeugd het meest aangaan. Zo merk ik zelf (als starter) hoe moeilijk het is om een (koop)woning te vinden op de krappe woningmarkt. Naast dat ik me inzet voor meer woningen ben ik actief bij duurzaamheidsonderwerpen, zoals de energiestrategie (isoleren, zon- & windenergie en eventueel aquathermie), warmtevisie (gas vrije woningen, geothermie). Dit is een ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor het beeld van onze gemeente. Of anders gezegd hoe onze dorpen, natuur- en landbouwgebieden er in de toekomst uit gaan zien. Omdat de verandering in de (nabije) toekomst ligt is het vooral voor jongeren van belang om zich hierin te laten horen. Zij zullen in die ‘nieuwe’ leefomgeving gaan wonen, sporten en mogelijk ook werken.

 

Heb je na deze korte introductie nog vragen? Neem contact op via ons via het mailadres op onze contactpagina, dan praten we samen verder over (toekomstige) uitdagingen in onze gemeente!

Raadslid

Sander van den Brand

Woont

In Middelrode

Werk

Technical Course Developer bij Philips Healthcare in Best

Opleiding

Pabo ‘s-Hertogenbosch

Passie

Als vrijwiliger mij inzetten voor Scouting Berlicum
Het digitaliseren van oude videobanden en tapes
Ontwerpen van Websites en posters voor verschillende verenigingen

Zit in de politiek om

Verbinding te zoeken tussen mens en politiek. Het beter maken en behouden van onze eigen dorpsidentiteiten. Geboeid door wat er zich allemaal afspeelt in het politieke wereldje en daar in ‘Jip en Janneke taal’ logica van te maken voor onze inwoners.

BESTUUR

Bestuurslid

René Smits

Voorzitter

Bert van Druenen

Woont
sinds 1987 in Berlicum. Sinds 1984 getrouwd met Anja en vader van Amber en Joren.

Werkt
Werkt in Oss, vestigingsleider van VIRO OSS, bedrijf dat werkzaam is in de industriële automatisering .

Opleiding
HTS Elektrotechniiek. Werkervaring opgedaan als commercieel account manager bij Lamers en Pleuger, Philips, Camille Bauer, Quadcore, directeur van Dacon ECP en momenteel vestigingsleider van VIRO OSS.

Passie
Naast mijn gezin, carnaval en Sinterklaas ook een steentje bijdrage aan een leuke en zorgzame samenleving. Bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van het gemeenschapshuis “Den Durpsherd” en één uur per week radio maken bij de lokale radiozender ”Lokaal 7”.

Secretaris

Ger Sterks

Woont

Sinds 1955 in Sint Michielsgestel. Getrouwd met Fenny en vader van Thijs, Linda en Rene. Inmiddels opa van Sue, Guusje, Thuur, Robin, Jill, Simon en Fay.

Werkt

In Den Bosch bij ARCADIS een internationaal ingenieursbedrijf als civieltechnisch ontwerper en kostendeskundige.
Inmiddels sinds 2020 aan het genieten van mijn pensioen.

Opleiding

Opgeleid als civieltechnisch (weg en waterbouw) ingenieur in Den Bosch.
Werkervaring in de volle breedte van het vakgebied. Heb vele projecten in de 3 zuidelijke provincies maar ook grote bedrijventerreinen in Katwijk, Zuid Holland, Havenbedrijf Moerdijk, Maasvlakte, containerterminals en terreinen voor en nabij Schiphol gedaan.

Passsie

Mijn totale familie, vrienden en veel geven, heeft mijn moeder mij geleerd. Veel bewegen in de tuin, op de fiets (weer of geen weer) te voet en (niet gehaast) op vakantie. Maar ook de kleinkids de goede dingen proberen bij te brengen.
Bezig zijn met het bergen van regenwater in het gebied waar de regen valt, dus niet meteen afvoeren naar de rivieren en zee

Zit in de politiek omdat

Het mede besturen en verantwoordelijkheid nemen voor de verschillende zaken en onderwerpen in onze gemeente Sint Michielsgestel.

Projecten in onze gemeente als vrijwilliger

Realiseren Sportpark Den Dungen 2000-2014

Realiseren Beukplein kern Middelrode 2017-2018

Horecavoorziening Meerseplas 2020-2021

Email:secretaris@ppa-sint- michielsgestel.nl

Bestuurslid

Astrid van de Westerbeek