Onze missie, Visie en Kernwaarden

Missie: Wat willen wij zijn?

Wij zijn de Plaatselijke Politieke Alliantie ( de PPA ) en werken aan de leefbaarheid van alle kernen in Sint-Michielsgestel. Wij willen dit bereiken door goed te luisteren naar en in te spelen op de behoeften van onze inwoners, bedrijven en verenigingen.

Visie: Waar gaan we naar toe?

De PPA staat dicht bij mensen en is goed benaderbaar. Vanuit de gedachte dat ieder mens belangrijk is maken we afwegingen en (politieke) keuzes die realistisch en haalbaar zijn. We zorgen voor goede voorzieningen, voor de eigenheid van onze kernen en voor ons groene buitengebied zodat iedereen met plezier in onze gemeente woont, werkt of verblijft.

Kernwaarden en kwaliteit; waar staan we voor?

De PPA heeft leden in alle leeftijden, onze raadsleden en wethouder zijn betrouwbaar, ervaren en aanspreekbaar. We zijn geworteld in onze samenleving zodat we weten wat er leeft en speelt. We blijven wie we zijn en zetten ons actief in voor de belangen van onze inwoners, bedrijven en verenigingen