[vc_row css=”.vc_custom_1516866385190{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1856″ primary_title=”” hover_title=”Ouderen en Kwetsbare Inwoners” shape=”square” css_animation=”fadeInLeft”]De PPA betreft waardeert onze oudere en kwetsbare medemens. We hebben meerdere malen gepleit voor zo min mogelijk bureaucratie en willen voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

We pleiten voor één toegangspunt voor hulpbehoevende. Ook hebben we meer geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers.

We hebben gezorgd dat de eigen bijdragen van chronisch zieken en gehandicapten drastisch is verlaagd. Daarnaast heeft PPA raadslid Bert van Helvoirt meerdere malen het thema ‘langer zelfstandig wonen’ bespreekbaar gemaakt.

Dankzij een enorme inzet is eindelijk meer geld beschikbaar is voor ondersteuning van het langer zelfstandig blijven wonen.

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866391447{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1857″ primary_title=”” hover_title=”Jeugd” shape=”square” css_animation=”fadeInRight”]De PPA vindt jongeren en jeugdigen van enorm belang voor de levendigheid en leefbaarheid van onze dorpen, zowel nu als in de toekomst.

Wij pleiten al enkele jaren voor meer woningen en woonmogelijkheden voor de jeugd. Daarnaast heeft de PPA herhaaldelijk aandacht gevraagd voor goede onderwijsvoorzieningen.

We hebben de voorstellen om extra geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van het Elde college en Basisschool Roald Dahl dan ook volop gesteund. Ook heeft de PPA aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de leerlingenstop van basisschool Fonkel.

Voor de PPA staat voorop dat de kinderen van onze dorpen in eigen dorp naar school moeten kunnen gaan, zeker ook in kleine kernen als Gemonde en Middelrode.

Ook voldoende sportmogelijkheden zijn hierbij belangrijk. De buitensporten moeten op orde zijn. Dankzij de PPA worden ook de binnensportlocaties aangepakt. Beginnend bij sporthal de Run, welke dankzij de PPA bovenaan de agenda staat.

 

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866422193{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1858″ primary_title=”” hover_title=”Wonen” shape=”square” css_animation=”fadeInLeft”]De PPA gaat voor krachtige kernen waar voldoende woningen zijn voor onze inwoners. Ons uitgangspunt is bouwen voor de behoefte per dorpskern, met ruimte voor eigen initiatieven.

Namens de PPA hebben Amber van Druenen en Peter Raaijmakers de jongeren bevraagd over het woningaanbod voor jongeren in onze. Dankzij hun inzet bouwt de gemeente in de toekomst meer sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen in onze kernen. Daardoor hoeven onze jongeren niet nog langer op een wachtlijst te staan, maar kunnen ze daadwerkelijk in een woning. Ook heeft Peter Raaijmakers recent nog een voorstel ingediend om de jeugd in onze kernen te houden door zijn voorstel op een starterlening in te voeren.

Met fanatieke inzet van PPA raadslid Bert van Helvoirt is meer geld beschikbaar is gekomen voor ondersteuning van het langer zelfstandig blijven wonen.

 

 

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866414749{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1859″ primary_title=”” hover_title=”Groen en duurzaam” shape=”square” css_animation=”fadeInRight”]De PPA staat voor fijn wonen en leven in onze Brabantse dorpen.  Voor de PPA is de combinatie van het groene-agrarische buitengebied en de nabijheid van stadse voorzieningen erg belangrijk. Het groene karakter van onze gemeente is de afgelopen jaar verbeterd door de investeringen in de nieuw natuur rondom de Aa en de Essche stroom. Als PPA hebben we altijd gepleit om duurzame initiatieven te ondersteunen, in het verleden met het aanleggen van een waterkrachtcentrale in de Dommel.

Meer recent met isolatie- en zonnepaneelinitiatieven en met bijvoorbeeld het bieden van voordelen als inwoners energie neutraal bouwen. Voor de PPA is de Dungense polder een belangrijke groene buffer tussen dorp en stad.

We zijn dan ook blij dat de gemeente Den Bosch de polder daadwerkelijk groen wil houden. Wat ons betreft kan er nog wel een tandje bij, zoals het beschikbaar stellen van gemeentelijke daken voor zonnepanelen.[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866428922{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1860″ primary_title=”” hover_title=”Centra van de Kernen” shape=”square” css_animation=”fadeInLeft”]Voor de PPA is het duidelijk dat bij krachtige kernen ook sterke centra horen. Goede voorzieningen en een voldoende winkelaanbod en aandacht voor parkeren. Zo zorgen we voor bruisende centra die het leven in onze dorpen nog aangenamer maken.

De afgelopen vier jaar is dankzij de inzet van verschillende PPA’ers veel positiefs gebeurd. Onze wethouder Ed Mathijssen heeft de langslepende processen rondom het centrumplan van Sint-Michielsgestel weten te doorbreken waardoor na vele tientallen jaren eindelijk met de is begonnen.

Het centrum van Berlicum is het volgende dat verbeterd gaat worden. Wederom onder leiding van PPA-wethouder Ed Mathijssen zijn visies ontwikkeld op het mercuriusplein en het gebied rondom D’n Durpsherd. Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en de eerste handtekeningen met ontwikkelaars zijn gezet. We juichen deze ontwikkelingen toe. Hierdoor wordt het centrum in deze kern nog levendiger en bruisender.

PPA-raadslid Peter Raaijmakers heeft de Dungense leegstand al in 2016 aangekaart. Hij heeft een voorstel ingediend waarmee hij het gemeentebestuur heeft opgedragen om de leegstand in Den Dungen actief tegen te gaan en om in gesprek te gaan. En met ondernemers, verenigingen en geïnteresseerden om de levendigheid terug in de kern te brengen.

 

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866436416{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1861″ primary_title=”” hover_title=”Veiligheid” shape=”square” css_animation=”fadeInRight”]Een veilig leven staat aan de basis van krachtige kernen. Zowel in het verkeer, onze gezondheid en rondom het huis. We zijn blij met de fietsburg over de Zuid-Willemsvaart en de fietstunnels onder de Bosschebaan.

Voor ons is ook de veiligheid van fietsroutes van belang. Daarom heeft de PPA zich hard heeft gemaakt voor extra verlichting in Dungense polder. De PPA vindt dat de drukke wegen in onze gemeente veilig moeten zijn, zeker ook de Hoogstraat in Berlicum en de Hoogstraat in Gestel.  De PPA omarmt de nieuwe manier waarop we veiligheid creëren.

Zo zijn we er trots op dat onze gemeente als eerste in Nederland met nieuwe wijkagenten werkt en dat steeds meer buurten veiligheid creëren met Whatsappgroepen en BINs.

Ook het feit dat de dorpen in onze gemeente Hartveilig worden gemaakt met behulp van Stichting Hartwacht omarmt de PPA. Wij hebben keer op keer gepleit voor een subsidie aan deze club, zodat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren.

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866442625{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1862″ primary_title=”” hover_title=”Dorpshuizen” shape=”square” css_animation=”fadeInLeft”]De PPA heeft goede gemeenschapshuizen altijd heel belangrijk gevonden. Daarom hebben wij afgelopen jaar bij alle gemeenschapshuizen bezocht om een goed beeld te krijgen van wat er leeft en speelt. D’n Durpsherd en De Moerkoal functioneren goed en als PPA geven we dan ook graag onze complimenten aan de beide dorpshuizen en verenigingen.

In Gestel wordt de komende jaren volop geïnvesteerd in een nieuwe Huif in het gemeentehuis. De PPA vindt dit een goede stap, maar wel één die goed uitgevoerd moet worden. Er zijn voor ons nog zorgen over de sfeer, de functionaliteit en het instellen van een gedragen bestuur van dit dorpshuis. De Litserborg in Den Dungen is volop in ontwikkeling.

We hebben als PPA gepleit voor oplossingen van de tekortkomingen aan het gebouw. Om samen een sterke huiskamer voor Den Dungen te ontwikkelen. In Gemonde lijkt zich na jaren van onzekerheid een nieuwe tijd met volop kansen voor te doen.

Wij omarmen en ondersteunen het Gemondse initiatief van harte, want ook Gemonde heeft recht op een eigen huiskamer.

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866451687{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1863″ primary_title=”” hover_title=”Sport en Verenigingen” shape=”square” css_animation=”fadeInRight”]Als PPA staan we voor een goed verenigingsleven, omdat een goede verenigingsstructuur bijdraagt aan prettig wonen in onze dorpen. De PPA wil niet bezuinigen op (sport)verenigingen.

Om sporten in onze gemeente ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren zijn goede sportaccommodaties nodig. In Den Dungen  en Gemonde is dat wat de PPA betreft goed op orde. In Berlicum is de afgelopen jaren geld gestoken in de herinrichting van sportpark de Brand.

Op initiatief van de PPA wordt ook de Berlicumse sporthal ‘de Run’ klaar gemaakt voor de toekomst, zodat ook hier gesport kan worden in de eigen kern.

PPA-raadslid Rick Groetelaers heeft een zeer actieve rol gehad in het mogelijk maken van de fusie tussen de beide Gestelse voetbalclubs, zodat de Gestelse voetballers in de toekomst kunnen blijven ballen.

 

 

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1516866457410{border-radius: 1px !important;}”][vc_column][vc_hoverbox image=”1864″ primary_title=”” hover_title=”Gemeente en Samenleving” shape=”square” css_animation=”fadeInLeft”]Voor krachtige kernen is ook een goede en nabije overheid van belang. Zo’n 4 jaar geleden was het nog crisis. In de tussentijd zijn helaas flinke bezuinigingen nodig geweest omdat de geldkraan uit Den Haag fors werd dichtgedraaid.

Wij hebben deze bezuinigen aangedurfd, ook al was het niet altijd gemakkelijk. Onze focus heeft hierbij altijd nadrukkelijk gelegen op professionele organisaties en de gemeentelijke ambtenarij.

We hebben het  voorzieningenniveau weten te handhaven, de verenigingen zo veel mogelijk ontzien en dat alles bij een gelijk gebleven lastendruk voor onze inwoners.

 

 

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row]