De kwaliteit van de wegen van Gemonde verdient meer aandacht, zowel de Dorpstraat-Lambertusweg als buiten de bebouwde kom.
Door veel Gemondenaren wordt die kwaliteit als rommelig en vaak als onveilig ervaren.

Daarnaast aandacht voor veilige fietsroutes naar omliggende dorpskernen vanuit Gemonde, zowel in kwaliteit van het wegdek als met de juiste bewegwijzering.

Wegen en Fietsroutes

De kwaliteit van de wegen van Gemonde verdient meer aandacht, zowel de Dorpstraat-Lambertusweg als buiten de bebouwde kom. Door veel Gemondenaren wordt die kwaliteit als rommelig en vaak als onveilig […]