Dankjewel kiezers, nu werken aan een coalitie

SINT-MICHIELSGESTEL – De PPA bedankt al haar trouwe kiezers en vele leden met de mooie verkiezingsuitslag die we hebben behaald. De boodschap van de PPA ‘’écht lokaal’’ en ons concrete programma, is door 29% van de kiezers ondersteund. Wij feliciteren onze wethouderskandidaten ‘’Kies beter, stem Peter’’ Raaijmakers met 1245 stemmen en Bert van Druenen met 947 stemmen, die met deze aantallen veruit de meest gekozen personen zijn van alle kandidaten op de kieslijst.

De PPA had dit resultaat eerlijk gezegd wel ergens gehoopt, maar niet verwacht. Sterker nog, de PPA heeft met ruim 100 stemmen meer dan 4 jaar geleden zelfs de meeste winst behaald. Terwijl je vaak ziet dat oppositiepartijen beter scoren. Dit is echter niet het geval gebleken. De PPA ziet de uitslag dan ook als een beloning voor 4 jaar keihard werken voor al onze kernen. Op inhoud, openheid, eerlijkheid en op duidelijkheid.
Ook niet verwacht is dat de zetelverdeling precies hetzelfde is als 4 jaar geleden. Dat gebeurt zelden. Dit betekent dat draagvlak is voor het gevoerde beleid en vertrouwen is in de PPA als betrouwbare partij. De PPA gaat zich de komende 4 jaar weer voor 200% inzetten om goede resultaten te boeken in elke kern. Ook staat bij de PPA de menselijke maat in beleid en uitvoering voorop, waarbij deelname van onze inwoners hierbij van groot belang is en blijft.
Op uitnodiging van de PPA worden deze week de eerste gesprekken gevoerd met alle gekozen partijen om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen nieuwe coalitie-college. In deze verkenning praten de informateurs met een afvaardiging van elke partij over o.a. inhoudelijke thema’s, eventueel principiële punten, de wethouderskandidaten, voorkeurscenario’s voor een nieuwe coalitie.

Afhankelijk van de conclusies uit de gesprekken, vinden vervolggesprekken plaats en tenslotte met de beoogde coalitiepartijen. Ze schrijven samen het coalitieprogramma voor de komende 4 jaar. In afwijking van wat landelijk gebeurt, is het doel van de PPA om deze formatie binnen afzienbare termijn af te ronden en het programma dan zo snel als mogelijk aan de gemeenteraad en inwoners te presenteren. Wilt u meer weten van de PPA, ga dan naar www.de-ppa.nl of neem contact op via info@de-ppa.nl