De PPA wilt creativiteit in de woningmarkt

Wanneer je als jongere zoekt naar je eerste koopwoning en dagelijks Funda in de gaten houdt, dan wordt je daar niet erg vrolijk van. Terwijl je hard probeert om wat spaarcentjes bij elkaar te werken om in combinatie met een (top)hypotheek een eigen huis te vinden in onze mooie dorpen, zie je dat de huizenprijzen maar door blijven stijgen. Je ziet dat koopwoningen binnen 2 à 3 weken verkocht zijn èn flink overboden worden. Het is iets dat de PPA steeds vaker hoort. Dus hoe kan het anders en wat daarvoor nodig is.

Creativiteit is nodig

‘We hebben niet de illusie dat we in Sint-Michielsgestel een probleem, dat in heel Nederland bestaat, snel kunnen oplossen, maar we kunnen wel ons best doen er iets van te maken’ aldus Joep Meijs, PPA-raadslid, ‘in ons onderzoek naar de woningmarkt vallen ontwikkelingen op die met creativiteit tot kansen voor onze starters kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing in Sint-Michielsgestel waardoor het aantal 70-plussers fors gaat toenemen. Dat biedt kansen, want die 70-plussers wonen vaak in grotere eengezinswoningen, terwijl ze al die ruimte niet nodig hebben. Mogelijk dat duo-wonen, mantelzorgcombi’s tussen ouder en kind, of het stimuleren van doorstroming helpt om jong en oud een (betere) plek in onze dorpen te geven.

Betaalbaar bouwen

‘We zijn redelijk tevreden over de vele woningbouwplannen in onze gemeente’, aldus PPA fractielid René van de Burgt, ‘in onze dorpen komen de ontwikkelingen echt op stoom, òòk in het segment van de goedkope koop- en huurwoningen’. Toch is focussen op bouwen alleen niet voldoende. ‘De gemeente telt zo’n 12.000 woningen, daar komen jaarlijks 100 à 150 woningen bij’, aldus René en Joep. Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit bestaande woningen. Wanneer we voor iedereen een woonplek willen, dan moeten we ook kijken hoe we dat met de bestaande woningen voor elkaar kunnen krijgen. 

In gesprek gaan

‘Daarom zijn we met onze inwoners in gesprek’, aldus PPA’er Bert van Druenen ‘om van ouderen, jongeren en doorstromers te horen wat hun woonwensen en woonbehoeften zijn’. ‘Door het gesprek ontstaat meer creativiteit en geven we de doorstroming een impuls en meer passende woningen voor onze oudere inwoners èn woonplekken voor onze jongere inwoners’. 

Wilt u uw ideeën over de woningmarkt delen met de PPA? Neem dan contact op via info@de-ppa.nl of via fractieleden Bert, Joep en Rene.