Nieuw Mercuriusplein en toekomstige evenementen

Het Mercuriusplein in Berlicum gaat op de schop. Momenteel wordt hard gewerkt om een nieuw plein te creëren die klaar is voor de toekomst. Het plein moet na haar make-over meer zijn dan alleen een grote parkeerplaats. Een plein waar je ook fijn kunt verblijven en elkaar kunt ontmoeten.

Verschillende nieuwe elementen zijn toegevoegd om dit te verwezenlijken. Als alles volgens planning verloopt kunnen we het uiteindelijke resultaat in de maand september zien. Maar wat kan en mag er in de toekomst nog wel op het nieuwe plein??

De PPA heeft veel enthousiast reacties mogen ontvangen over deze ontwikkeling maar er waren ook zorgen en onduidelijkheden.
Die zorgen en onduidelijkheden hebben ermee te maken dat inwoners en organisaties zich afvragen wat er na renovatie wel of niet georganiseerd mag of kan worden op het plein. Voorheen hebben er diverse grote activiteiten plaatsgevonden op het Mercuriusplein zoals een kermis, een beachvolleybalevenement, of bijvoorbeeld een grote tent ten behoeve van zomerpop of carnaval. Om opheldering te krijgen, of dit in de toekomst ook mogelijk is, heeft de PPA een aantal praktische vragen voorgelegd aan het college.

Op al deze vragen kregen we een positieve reactie van het college, al deze activiteiten zijn ook gewoon te organiseren op het nieuwe plein. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als in het verleden aangevuld met enkele nieuwe voorwaarden vanwege de nieuw aangebrachte verharding en het vernieuwde afwateringssysteem. Het nieuwe plein zou zelfs betere voorzieningen kennen als voorheen. Nu maar hopen dat de werkzaamheden aan het Mercuriusplein lopen als gepland, dan kunnen we in september de opening van het nieuwe plein mooi combineren met de Kermis.