De PPA en Ger Sterks

Ger Sterks sinds pak’m beet 1980 actief binnen de lokale politiek. Hij begon zijn politieke carrière in de partij Agrarische en gemeenschapsbelangen waarbij o.a. ook Geert van der Aa (vader van de huidige wethoudster Lianne) was aangesloten, later werd dit Dungens Belang. Voor de gemeentelijke herindeling bestonden in Den Dungen naast Dungens Belang ook nog de Lijst van de Samenwerking onder leiding van Toon van Zon , De Nieuwe Lijst , initiatief Den Dungen en later Nieuw Elan onder leiding van Harrie Maas.

In ‘93/’94 was de samenvoeging van Sint-Michielsgestel, Gemonde en Den Dungen als gevolg van een gemeentelijke herindeling onafwendbaar. Voor Berlicum lag dat geheel anders. De gemeente Berlicum stond er financieel gezond voor  en daarmee was er vertrouwen dat de zelfstandigheid voort kon duren. Er was tot kort voor het Tweede Kamer debat dan ook geen aanleiding om anders te vermoeden. Dat het amendement (middel voor tekstuele wijzigingen in een wetsvoorstel) van Remkes veranderde alles. Met het aannemen van dat amendement besloot de meerderheid van de Tweede Kamer niet alleen Gestel, Gemonde en Den Dungen samen te voegen, maar ook Berlicum daarbij op te nemen. Die (onverwachte) zet deed de kaarten opnieuw schudden. Daar waar de Gestelse, Gimondse en Dungense politiek al druk aan het overleggen waren met de vraag ‘hoe verder na de herindeling’, stond de Balkumse politiek aan het begin van een opgave.

Gelukkig vond de Balkumse Aktie ’74 aansluiting met enkele Dungense partijen -de eerder genoemde Dungens Belang, De Nieuwe Lijst,  en Nieuw Elan en een Gestelse partij Gestel Aktief. Met een initiatief van Balkumse bodem onder aanvoering van Joost van Roosmalen besloten de partijen in de toekomst samen door het leven te gaan. Dat een dergelijke samenvoeging leidde tot een nieuwe orde was duidelijk. Voor Ger zelfs bijzonder prettig: “In Den Dungen kenden we al 30 jaar lang wrevel binnen de politiek. Bij Aktie ‘74 was de sfeer heel anders, aantrekkelijk, besturen in plaats van politiek maken om het politiek maken”.

Voor de verkiezingen in ’96 werd een plan de campagne opgesteld. Evenals de verkiezingsslagzin in 2018 had het plan ‘krachtige kernen’ kunnen heten. Voor de herkenbaarheid van het lokale publiek werd de partijnaam ingeschreven per kern ‘PPA Sint-Michielsgestel’ etc. Een strategie die vruchten afwierp in bijna alle kernen. De verkiezingsuitslag van de PPA in ’96 PPA Den Dungen 3 zetels, PPA Berlicum 2 zetels en in Sint-Michielsgestel helaas 0. Een mooie start voor de jonge PPA. Ger werd gekozen als raadslid voor PPA Den Dungen.

Maar hoe zinvol was de herindeling nu eigenlijk? Ger: “het boterde beter binnen de politiek. In Den Dungen was door de jaren van strijd weinig tot geen geld. Door de herindeling kon er Gestels geld vrijgemaakt worden voor bijvoorbeeld de nieuwbouw van sporthal ‘de Misse’. Hoewel het beter was voor de kernen, was de strijd nog niet geheel weg. De achterban van de PPA bestond voor een groot deel uit Dungense leden die van oudsher een sterke relatie hadden met de inwoners (ca. 90 van de 150 in totaal). In Berlicum en Gestel lag dat anders. De 1e periode van de PPA kende een sfeer die duidelijk maakte dat men aan elkaar moest wennen, door de verschillende bloedgroepen. Zo diende de stemmen over een raadsvoorstel tijdens een achterban vergadering afgehandeld te worden.

Dat het niet voor iedereen een gelukkig huwelijk was bleek kort na de verkiezingen in ’98. Het resultaat van die verkiezingen viel tegen slechts 3 zetels. Dit leidde tot een moeilijke sfeer – onder andere over wie nu eigenlijk het boegbeeld van de PPA was – en in ’99 besloot Harrie Maas zich af te splitsen onder de naam Dorpsgoed. Ook Ger kreeg de vraag om de overstap te maken. Hij vond het belangrijk verantwoordelijkheid te pakken en wilde geen wegloper zijn. Het leek voor iedereen de beste weg, want er kwam opnieuw een positieve sfeer. In 2002 herpakte de PPA zich met 4 zetels die werden gevuld door Wil Hairwassers, Theo van den Hout, René Smits en Rick Groetelaers en Ed Mathijssen kreeg een plek in he college. Het was direct een debuut voor Ed als wethouder en hij wist zich prima staande te houden, aldus Ger. De verkiezingen van 2006 waren de PPA niet gegund, maar vanaf 2010 raakte de PPA een cresendo! 25 jaar na oprichting spreekt Ger nog steeds van een goede sfeer. “Het is een goeie club, maar we kunnen nog wel een aantal ‘goede pionnen’ gebruiken!”

Heb jij interesse in lokaal bestuur en spreekt dit verhaal je aan? Wij komen graag met jou in contact. Stuur een mail naar: info@de-ppa.nl. Ger zijn inbreng in die 25 jaar PPA is meedenken bij alle belangrijke onderwerpen die spelen in onze gemeente. Daarnaast is hij secretaris van de PPA en vult hij binnen de PPA al jarenlang het personeelsbeleid: zorgen voor aanwas binnen de PPA en dat er voldoende gekwalificeerde raadsleden en wethouders het beleid in onze gemeente willen uitvoeren.

Een belangrijke eigenschap als politicus? Ger: “Wim Geukemeijer sprak dan over een rietstengel. Deze buigt mee met de wind en breekt niet”.