Starterswoningen Shooters uitgesteld!

Een ontwikkelaar wil graag aan de slag om 4 starterswoningen te ontwikkelen op de Duifhuisstraat 2 in Sint-Michielsgestel. Bij velen beter bekent als de locatie van feestcafé Shooters. Donderdag 7 oktober stond de wijziging van het bestemmingsplan op de agenda. Deze wijziging is noodzakelijk om de het bouwen van de starterwoningen mogelijk te maken. Je zou denken dat goedkeuren van een bestemmingsplan voor starterswoningen slechts een formele stap is. Dat dachten de jongeren van de PPA in ieder geval wel. ‘Als jongeren staan wij middenin de woningmarkt’ zo verklaart Amber van Druenen. ‘In mijn eigen zoektocht naar een koophuis ervaar ik hoe moeilijk het is om een betaalbare woning te vinden’ vult Joep Meijs aan. Samen met Sander van de Brand stemden Amber en Joep dan ook tegen het voorstel tot uitstel. ‘Door het uitstel worden de starterswoningen nu met minimaal 6 maanden vertraagd’ vertelt Sander. Ondanks hun afkeur op het voorstel tot ‘aanhouden van het raadsvoorstel’ (zoals dat formeel heet) stemde een meerderheid in de gemeenteraad voor.

Tijdens de raadsvergadering spraken enkele omwonenden de raad toe. De omwonende gaven aan slecht betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de starterswoningen. De meerderheid van de gemeenteraad was het met de bewoners eens dat de omgevingsdialoog beter had gekund. ‘Natuurlijk is het belangrijk dat omwonende goed betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen’ geeft Sander aan. Maar bezwaarmakers hebben hun eigen belangen om bezwaar in te dienen. ‘Als raadslid moeten we een afweging maken tussen belangen en starters waren niet vertegenwoordigd als inspreker’ redeneert Joep. Amber vult aan ‘als jongeren voelen wij mee met andere starters in onze kernen, dus ook in Sint-Michielsgestel’. Niet gek dat zij voor starterswoningen stemmen en dus tegen uitstel!

Nu uitstel van de starterswoningen een feit is hopen de jongeren van de PPA wel dat extra uitstel voorkomen wordt. Het goed betrekken van omwonende kan bezwaren voorkomen. Omwonende hebben namelijk het recht om bezwaar in te dienen, waardoor de bouw van starterswoningen met 2 jaar wordt vertraagd. ‘Wij hopen dat de omwonende en de ontwikkelaar met een goed gesprek beter tot elkaar komen’ aldus het drietal. ‘Dan winnen we 1,5 jaar!’ roepen Amber, Joep en Sander. Ze sluiten af met een oproep aan de omwonende ‘geef uw bezwaren aan, maar gun starters ook een betaalbare woning! Het is niet mogelijk om iedereen 100% tevreden te stellen’.