Géén windmolens in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL – In de raadsvergadering van 20 mei jl. hebben VVD, PPA en CDA aan de gemeenteraad en college het voorstel ingediend om in ieder geval tot 2030 géén windmolens in onze gemeente te plaatsen. Dit voorstel is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De afgelopen maanden is het college bezig geweest met de ontwikkeling van een visie op wind in onze gemeente, als gevolg van de opgave vanuit de RES. In deze periode is gesproken met de gemeenteraad en met inwoners over wind, het plaatsen van windmolens en waar. In de raad was een meerderheid van de partijen hierin al terughoudend, maar de meerderheid van de raad wilde toch onderzoek er naar. Dit vanwege de RES opdracht vanuit het Rijk en Provincie om elke gemeente duurzamer te maken. Vanuit de inwoners kwam meteen al, en heel begrijpelijk, veel weerstand tegen de optie van windenergie.
In de windvisie die in december was gepresenteerd door het college waren vijf zoekgebieden vastgesteld. De zoekgebieden waren Wilhelminapark, Koesteeg, ’t Woud, Kloosterstraat en het Maxima-kanaal. Hierbij werd al vrij snel geconcludeerd dat de locaties Koesteeg en ’t Woud afvallen, omdat zij in te kleinschalige gebieden liggen.
Deze maand is door de gemeente ’s-Hertogenbosch op 18 mei jl. definitief besloten om in de gebieden Kloosterstraat en Maxima-kanaal tot 2030 geen windturbines te gaan ontwikkelen. Daardoor vielen er nog twee locaties af. Alleen het Wilhelminapark zou eventueel als locatie overblijven.
De VVD, PPA en CDA proefden vanuit de gemeenteraad en de inwoners al eerder dat het Wilhelminapark eigenlijk onbespreekbaar zou zijn. Belangrijkste reden is dat het Wilhelminapark in een cultuurhistorisch waardevol landschap ligt tussen beekdalen, waarvan de waarde aanzienlijk zou worden aangetast als er in deze beekdalen een windmolenpark komt.
Uiteindelijk wilden de VVD, PPA en CDA hierover op korte termijn aan iedereen duidelijkheid geven waar wij als partijen voor staan en dat wij goed luisteren naar de meerderheid van onze burgers en achterbannen. Inwoners verdienen dat ook. Geen politiek ellenlange discussies als de uitkomst toch helder is. Vandaar dat door ons het voorstel is ingediend om in ieder geval tot 2030 geen windmolens te plaatsen in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Het voorstel heeft voor enige commotie gezorgd in de pers bij een klein aantal voorstanders van wind. Echter in een democratie waar 85% van de inwoners tegen windmolens is, moet je als politieke partij daarnaar luisteren. En dat hebben wij gedaan.

De gemeenteraadsleden van de VVD, PPA en CDA