De PPA kritisch op asfaltcentrale op De Brand II

“De grootste politieke partij in Sint-Michielsgestel, de PPA, maakt zicht ongerust over het plan om een nieuwe asfaltcentrale te realiseren op het Bossche bedrijventerrein De Brand II” met deze tekst startte het Brabants Dagblad hun artikel op 2 juni jl. Daarin heeft de krant helemaal gelijk. Als volksvertegenwoordiger zijn wij altijd alert wat in onze gemeente gebeurt. En zeker als het onderwerpen betreffen die het woon- en leefklimaat van onze inwoners beïnvloeden. Dan stellen wij hierover vragen aan het College.

Wat is er mis met asfaltcentrales?

Op zich is er niets mis mee zegt Rene van der Burgt, raadslid namens de PPA. Ze zijn goed verspreid over het land, en zorgen dat bij wegwerkzaamheden binnen redelijke tijd materiaal van en naar de wegwerkzaamheden gebracht wordt voor een mooie asfaltverharding. Maar…, en daar zit het venijn, bij het hergebruiken van asfalt wordt materiaal van de bestaande wegen gefreesd en opnieuw versmolten, en daarbij komt alle vervuiling die in de loop der jaren in het asfalt is gaan zitten vrij. In de meeste asfaltcentrales in Nederland wordt daarbij met regelmaat de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen gehalte ruim overschreden. In de huidige Bossche centrale aan de veemarktkade wel 2 tot 3x zo veel als toegestaan. PPA vind het begrijpelijk, en terecht dat de omgeving daartegen in het geweer komt !

Waarom een asfaltcentrale naar De Brand II?

De gemeente Den Bosch is al enkele jaren in overleg met de asfaltcentrale aan de Veemarktkade, en de omgeving komt ook steeds meer in opstand omdat de normuitstoot van benzeen overschreden blijft worden. Hierdoor is de gemeente Den Bosch gedwongen op te treden, en is een verplaatsing naar De Brand II een optie die serieus onderzocht wordt.

Het ontwerp bestemmingsplan op De Brand II laat dergelijke ‘natte’ industrie in principe wel toe, maar het is nog niet definitief vastgesteld. Een nieuwe asfaltcentrale zou met nieuwe technieken aan de huidige normen moeten voldoen. Maar als dat met de huidige asfaltcentrale niet lukt hebben wij daar een hard hoofd in, en zijn we alert. 

In gesprek gaan

Door onze vragen aan ons college vragen we aandacht en ook om in gesprek te gaan met Den Bosch. Onder de rook van De Brand II wonen veel mensen uit onze gemeente en daar voelen we ons verantwoordelijk voor. 

Wilt u uw kennis en ideeën over de deze ontwikkeling delen met de PPA? Neem dan contact op via info@de-ppa.nl of via een van onze fractieleden.