PPA volgt ambitie Kentalis kritisch

SINT-MICHIELSGESTEL – De PPA maakt zich hard om de ontwikkeling van het Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel in goede banen te leiden. Daarom heeft de PPA een reactie gegeven op het ambitiedocument dat Kentalis heeft opgesteld voor haar terrein en hoofdgebouw. En met succes, want onze voorstellen werden in de Raad van 20 mei jl. breed gesteund!

‘Op zich was het al een goed ambitiedocument’, zegt Joep Meijs, raadslid PPA. Kentalis heeft goed nagedacht en geluisterd naar de eerdere inbreng van de gemeenteraad. Met de omwonenden zijn zij in gesprek gegaan en worden een groot deel van de reacties door hen meegenomen in de verdere planuitwerkingen. Maar de PPA ziet nog meer potentie. De ontwikkeling van het Kentalis-terrein, en zeker het hoofdgebouw, is een gigantische klus. Zo’n ontwikkeling heeft een lange doorlooptijd en dat biedt mogelijkheden. Daarom heeft de PPA voorstellen gedaan over de volgorde van het bouwtraject en het gebruik van de tijdelijke leegstand die daardoor ontstaat.

Waarom is de volgorde zo belangrijk, zolang er maar gebouwd wordt toch?

Kentalis gaat gebouwen en gronden die ze niet meer nodig hebben verkopen. De kopende partijen gaan daar het liefst snel bouwen. Het historische hoofdgebouw is voor de meeste ontwikkelaars een grotere uitdaging vanwege de grootte van het gebouw en omdat het een rijksmonument is. Daar zijn regels voor. En het moet voldoen aan de regels over duurzaamheid. Daarom ziet de PPA een risico van verloedering en leegstand van het hoofdgebouw. Vandaar dat wij samen met CDA en VVD hebben opgeroepen dat de uitvoering van het hoofdgebouw als eerste gestart moet worden voordat aan de nieuwbouw wordt begonnen.

Tijdelijk leegstand een kans?

Door de aandacht van de kopers op het hoofdgebouw te vestigen komen de bijgebouwen leeg te staan. Ook komen grote delen van het terrein buiten gebruik. Daardoor is de inzet van zogenaamde flexwoningen door woningcorporaties mogelijk. Flexwoningen zijn tijdelijk en snel te realiseren woningen die na 10 à 15 jaar weer verplaatst kunnen worden. Deze tijdelijke woningen bieden hoognodige kansen voor woningzoekenden. Ook voor de cliënten van Kentalis is dit een uitkomst, want zij kunnen al geleidelijk wennen aan meer bewoning op ‘hun’ terrein. Wat ons betreft kan Kentalis daar nu al aan beginnen. Uit diverse gesprekken met inwoners en specialisten zien en horen wij volop potentie en geen reden om te wachten.

Wilt u uw kennis en ideeën over de deze ontwikkeling delen met de PPA? Neem dan contact op via info@de-ppa.nl of met een van onze fractieleden.