Joost van Roosmalen, PPA kartrekker van het eerste uur

De PPA bestaat 25 jaar. Onze politieke partij is opgericht in 1996 (mede) op initiatief van Joost van Roosmalen. Als wethouder namens de lokale partij Aktie ‘74 in Berlicum vond hij dat er ook in de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel een stevige lokale partij moest komen. Dit werd de PPA (Plaatselijke Politieke Alliantie), een samengaan van 5 lokale partijen uit Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Een interview met Joost is daarom meer dan logisch.

Het verhaal van de PPA begint in 1995. “Toen definitief duidelijk was geworden dat er een nieuwe gemeente ging ontstaan heb ik de knop onmiddellijk omgezet en nagedacht over hoe een lokale partij zijn weg moet vinden in een nieuwe gemeente” herinnert Joost zich. “Mijn idee daarbij was om een sterke lokale partij te vormen die een vertegenwoordiging kent uit alle kernen. Gelukkig vond hij medestanders en draagvlak voor dit idee. “Ik trok de kar samen met Henk Groetelaers uit Gestel en Harrie Maas uit Den Dungen” aldus Joost. Na diverse bijeenkomsten en gesprekken is uiteindelijk de PPA ontstaan. Eind 1995 deden 3 lokale PPA-lijsten mee met de verkiezingen om daarna de nieuwe partij te vormen. Dit waren de lijsten PPA-Sint-Michielsgestel, PPA-Den Dungen en PPA-Berlicum. De oude gemeente Berlicum werd uitgezwaaid via diverse activiteiten. Tijdens een bijzondere raadsvergadering, een bijeenkomst in Dun Durpsherd en de Silvesterloop werd, vaak met de nodige emotie, stil gestaan bij het einde van de gemeente Berlicum.

“Ik wilde binnen de nieuwe partij ook graag verantwoordelijkheid dragen en was dus beschikbaar om ook in de nieuwe gemeente wethouder te worden. Door een goede verkiezingsuitslag (1996) lukte dat en werd ik samen met Harrie Maas wethouder in het nieuwe college namens de PPA. Het was fijn dat ook Berlicummer Servé Jansen wethouder bleef. Zo kreeg een goede samenwerking in het Berlicumse een vervolg” vertelt Joost.

Omdat er in 1998 weer gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden dacht Joost ook na over de toekomst, “Ik heb toen besloten om na die verkiezing niet door te gaan als wethouder en raadslid. Na 16 jaar wethouder geweest te zijn was het goed om te kiezen voor het onderwijs”. Joost heeft zijn directeurschap van een basisschool altijd gecombineerd met de politiek, maar nu wilde hij zich weer voor de volle 100% inzetten voor de schoolgaande kinderen. “Terugkijkend is mijn conclusie dat ik meer bestuurder dan politicus ben geweest. Ik had een hekel aan bekvechten in de gemeenteraad en de verkiezingstijd. Mijn uitgangspunt was om goed te luisteren naar mensen en zo komen tot goede standpunten en besluiten” sluit Joost af.  Joost heeft altijd geprobeerd om boven partijen te staan en er te zijn voor iedereen. Deze aanpak werd gewaardeerd , na al die jaren kijkt Joost terug op een mooie tijd als bestuurder en wenst hij de PPA graag toe dat ze op een constructieve wijze veel blijft betekenen voor onze gemeente.