De Jeugd is uw Toekomst

We kennen allen het gezegde “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De PPA is daarom de afgelopen 4 jaren altijd in gesprek gebleven met onze jongeren uit al onze kernen. Zo hoor je wat leeft en speelt bij deze doelgroep. Het resultaat is dat de PPA de meeste jongeren (9) op de kieslijst heeft staan. Daarmee krijgen zij bij en via de PPA een serieuze stem in de politiek over wat in onze kernen moet gebeuren. Hun stem telt mee, is belangrijk en geeft nieuwe inzichten.

 

Vier jaren geleden was de PPA erg trots de eerste partij in onze gemeente te zijn die 2 jongeren als raadslid had. Amber van Druenen (toen 21 jaar) en Peter Raaijmakers (gekozen op zijn 17de). Beiden willen opnieuw raadslid worden. Zij hebben zich ook ingezet om meer jongeren bij de politiek te betrekken. Hun enquête over de woonbehoefte van jongeren was zeer zinvol en is gebruikt voor de nieuwe Woonvisie van de gemeente. Het initiatiefvoorstel voor het (ver)nieuwen van Sporthal De Run en het opknappen van Sporthal Theereheide zijn goede voorbeelden van hun inzet. Ook hebben zij gesprekken georganiseerd met leeftijdsgenoten. Door deze aanpak zijn andere jongeren gemotiveerd om mee te doen met de politiek.

Wonen is een belangrijk thema voor de jeugd. Vooral betaalbaar wonen en dat mag koop of huur zijn. Ze pleiten ook voor kleine woningen die geschikt zijn voor 1 persoon met een koopprijs die lager is dan 150.000,- euro. Ook benadrukken ze de waarde van goede voorzieningen voor de leefbaarheid van de kernen en het helpen door jongeren van onze oudere en hulpbehoevenden inwoners.

De jonge leden op de PPA kieslijst zijn Peter Raaijmakers (3), Amber van Druenen (4), Juultje van Lanen (8), Joep Meijs (9), Hein van de Ven (16), Sander van den Brand (17), Jamay Smits ( 21), Michelle Groetelaers (27) en Vice Smits (35). De PPA wil met hen meer jongeren bij de politiek betrekken. Daarmee wordt deze doelgroep gehoord en weet dat ze bij de PPA terecht kunnen voor alle vragen over zaken die hun aangaan, invloed kunnen uitoefenen en hun wensen in vervulling kunnen laten gaan.

De PPA zoekt verbinding, is concreet en werkt aan krachtige kernen. Ons stemadvies is;  ‘’Ga stemmen, want uw stem op onze jongeren bepaalt uw toekomst in onze gemeente’’.