Veiligheid Hoogstraat

PPA: initiatief motie aanpakken gevaarlijke kruising Hoogstraat
In de gemeenteraadsvergadering van 8 maart jl. is door alle partijen, op initiatief van de PPA, een
motie ingediend waarin het college gevraagd wordt met spoed tijdelijke maatregelen te nemen bij de
aansluitingen Fonteinkruid en Apollostraat met de Hoogstraat in Berlicum. Er waren meer moties van
andere partijen. Maar de PPA heeft voor verbinding gekozen om niet politiek maar de Hoogstraat
centraal te stellen.

Op dit moment is de aansluiting Fonteinkruid-Mariëndaal aan de Hoogstraat een tijdelijke
bouwstraat. Zolang plan Beekveld nog in aanbouw is blijft dat zo. Maar alle fracties in de Gestelse
raad vinden dat niet gewacht kan worden tot plan Beekveld gereed is. Dat kan nog wel 2 jaar duren.
Daarvoor is de situatie op de Hoogstraat bij de Apollostraat en Fonteinkruid te onoverzichtelijk en
dus onveilig.
Er steken dagelijks kinderen over van en naar de Theresiaschool en dat worden er de komende tijd
alleen maar meer. Bovendien ligt er ook een bushalte en dat zorgt ook voor overstekende
voetgangers.

Al met al reden voor de PPA om een motie op te stellen om snel tijdelijke maatregelen te treffen
waardoor iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Bovendien vraagt de motie om
omwonenden en ouders te betrekken bij de uitwerking van de maatregelen. In het najaar van 2017 is
door CDA en VVD hier al informatie over ingewonnen. Ook vraagt de raad in de motie aan het college
om na te gaan of ouders en omwonenden een rol kunnen vervullen b.v. als verkeersbrigadier.
De PPA was ook de enige partij die de motie van VVD en CDA ondersteunde om alle informatie uit de
bewonersbijeenkomsten te betrekken.
Gelukkig vond de PPA alle andere fractie aan hun kant en is de motie raadsbreed ingediend en
unaniem aangenomen. De motie is ondersteund door het college, waaronder onze wethouder Ed
Mathijssen.

De PPA hoopt dat het college dit gevaarlijke punt in de Hoogstraat voortvarend
aanpakken. We blijven het volgen.