Ook in 2018 zijn we er voor U

De leden van de PPA wensen u een voorspoedig en gezond 2018. Ook in 2018 zijn we er als PPA voor U. Het wordt een spannend en belangrijk jaar want op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PPA is ambitieus en wil graag de grootste fractie in de gemeenteraad blijven. Wij zijn u dankbaar dat u ons motto ‘’concreet, duidelijk en eerlijk’’ zijn, waardeert. De PPA houdt niet van populisme, mooidoenerij en beloftes doen die niet waar te maken zijn. Het belang van U als inwoner voorop stellen. Daar gaat het om.

In de afgelopen vier jaren hebben we door uw steun veel van uw wensen en dus onze ambities kunnen waarmaken. De komende tijd informeren wij u daarover via onze website en facebook. Dat is een goede basis om de grootste partij te blijven, maar uiteraard is dat niet vanzelfsprekend. De PPA werkt ook gewoon door aan leefbare kernen en we doen dit door goed naar U te luisteren en in te spelen op de behoefte van U, de bedrijven en verenigingen. Goede voorzieningen, behoud van eigenheid van onze kernen en ons buitengebied krijgen alle aandacht. Want iedereen moet met plezier in onze gemeente wonen, werken of verblijven.

De PPA bestaat uit gewone mensen uit alle dorpen. We zijn betrokken bij vele verenigingen en clubjes in onze gemeente. We zijn mensen die het belangrijk vinden om iets voor elkaar te betekenen, en zich hier dan ook voor inzetten. Op die manier proberen we het voor ons allemaal zo goed en eerlijk mogelijk te maken. De komende maanden blijven wij u opzoeken. We doen dat met onze tientallen leden, met onze raadsleden en ook ik zelf, Ed Mathijssen als kandidaat wethouder van de PPA. Zo horen we graag van u wat er leeft en speelt en kunnen we ons actief blijven inzetten voor uw belangen, want ieder mens is even belangrijk.

Natuurlijk heeft de PPA zelf ook ambities zoals meer woningenbouw voor onze jongeren en goede ondersteuning voor zorg en inkomen via 1 loket. Alle ambities en plannen zijn afgelopen maandag vastgesteld op onze ledenvergadering. Dat geldt ook voor onze kandidaten op de kieslijst. Volgende week hoort u hierover meer.
Ed Mathijssen, PPA