Kandidaten 1 tot en met 10 bekend!

De PPA (Plaatselijke Politieke Alliantie) heeft op haar Algemene Leden Vergadering van 15
januari 2018, zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het bestuur van de PPA is er trots op om een kandidatenlijst samen te stellen met 50
kandidaten waarbij er een mooie verdeling is tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten,
ouderen en jongeren uit alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel te kunnen
presenteren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september 2017 is de huidige Wethouder Ed
Mathijssen al gekozen als lijsttrekker en kandidaat wethouder voor de PPA.

Kandidaten 1 tot en met 10

1 Ed Mathijssen (m), Berlicum
2 Rick Groetelaers (m), Sint Michielsgestel
3 Peter Raaijmakers (m), Den Dungen
4 Amber v Druenen (v), Berlicum
5 Rene vd Burgt (m), Den Dungen
6 Bert v Druenen (m), Berlicum
7 Hans Deckers (m), Berlicum
8 Juultje v Lanen (v), Berlicum
9 Joep Meijs (m), Berlicum
10 Sigurd Gersjes (m) Sint Michielsgestel

Met deze top 10 kandidaten en een kandidatenlijst met 50 personen zien wij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vol vertrouwen tegemoet.

Met de titel: “PPA voor krachtige kernen” neemt de PPA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Sint-Michielsgestel.
Dit programma wordt verder ingezet om de diverse kernen te versterken.