Woorden en Daden

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de PPA wederom gepleit voor het behouden van de jeugd in onze kernen. Al eerder bleek uit de enquête van PPA-raadsleden Amber van Druenen en Peter Raaijmakers dat een overgrote meerderheid van onze jongeren het liefst in onze dorpen blijft wonen.

Wat de PPA betreft is dat niet alleen een compliment voor onze dorpen, maar ook belangrijk om onze dorpen in de toekomst leuk en leefbaar te houden.

Al eerder heeft de gemeente aangegeven meer te zullen gaan bouwen voor starters. Met deze eerste winst is de PPA blij! Het bouwen van nieuwe woningen gaat echter traag, en de hoeveelheid nieuwe woningen is ook maar beperkt. Daarom heeft raadslid Peter Raaijmakers afgelopen donderdag een voorstel ingediend om nog meer mogelijkheden te bieden aan onze jeugd, zoals startersleningen, “Soms kun je al helpen door net dat laatste duwtje te geven” aldus Peter.

Ons voorstel werd onmiddellijk gesteund door het CDA, en ook de Gestelse Coalitie. Waarvoor dank!

En zo bouwen wij dag in, dag uit aan Krachtige Kernen!