Peter Raaijmakers: Volop kansen en ambitie.

Op mijn 17de werd ik gekozen voor de gemeenteraad. Op mijn 18de verjaardag was ik raadslid. Na  4 jaar gemeenteraad zit ik nog vol met energie en ambitie om te werken aan onze krachtige en mooie kernen.  Als raadslid wordt je confronteert met bureaucratie en zaken soms niet zo snel gaan als dat je zou willen. Voor mij een uitdaging, want er zijn kansen genoeg in onze gemeente. We moeten vooral lef en ambitie durven hebben! Daarom ben ik lid van de PPA.

Inwoners helpen

Eind 2017 sprak de gemeenteraad over burgerinitiatieven. De PPA was blij met de wijkmakelaars, die met geld en een helpende hand onze inwoners op een laagdrempelige manier ondersteunen. Het is heel goed dat kleine bijdragen een groot verschil voor een clubje of buurt betekenen. Een  buurt opfrissen of de oudjes in het zonnetje zetten.  Niet elke partij is voor deze werkwijze.  Zij durven de stap naar de toekomst niet te zetten en zien liever dat inwoners met een idee worden opgezadeld met regel op regel, procedure op procedure en  controle op controle. Namens de PPA heb ik er voor gepleit  uit te gaan van vertrouwen in elkaar en vertrouwen in je eigen inwoners, in plaats van steeds maar regeltjes.

Jeugd in de kernen

Samen met mijn collega PPA-raadslid Amber van Druenen hebben wij bepleit, dat de jeugd in onze dorpen moet kunnen blijven wonen. Dankzij onze inzet wordt een groot deel van de nieuwe woningen in een lagere prijsklasse gebouwd.  Dan kunnen starters ook echt starten in onze dorpen. Een extra duwtje voor starters is vorige week gegeven. Mijn PPA voorstel is samen met CDA ingediend en haalde de meerderheid. Hierin roepen we op om starters nog beter op weg te helpen, zoals met een starterslening.

Durf nodig

Ik ben nog lang niet klaar. Wat mij betreft gaan we de komende jaren  vooruitgang boeken voor de hele gemeente. Zoals met het afbouwen van de verstikkende bureaucratie en het meer uitgaan van vertrouwen in elkaar. Ook voor onze dorpen ligger er kansen, maar die moeten we ook echt durven te nemen. Denk aan het opfrissen van de kern Den Dungen en het oplossen van de problemen rondom de Litserborg. Ik heb er zin in, jullie toch ook?! Werk mee aan krachtige kernen en Kies beter, Stem Peter.  lijst 1 PPA, nummer 3!