PPA en CDA: Centrumontwikkeling Den Dungen kan van start

DEN DUNGEN – Vorig jaar is de centrumvisie voor Den Dungen unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie staat dat herontwikkeling van locatie De Blauwe Scholk erg belangrijk is om een samenhangend centrum te ontwikkelen. Met behoud van gebouw De Blauwe Scholk of door gedeeltelijke sloop.

Elke politieke partij heeft hiermee ingestemd. Vorige week heeft het college na onderzoek besloten het gebouw De Blauwe Scholk te behouden. Dit onderzoek is gebeurd op voorstel van PPA en CDA.

Rick Groetelaers (PPA) en Anja Andres (CDA) zijn verheugd met dit collegebesluit. Zij hebben vorig jaar voorgesteld om de locatie De Blauwe Scholk snel te ontwikkelen. Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

Rick Groetelaers: “In navolging van Berlicum en Sint-Michielsgestel is het hoog tijd dat ook de centrumontwikkeling Den Dungen opgestart wordt. Gezien de schakelpositie van gebouw De Blauwe Scholk hebben PPA en CDA het college gevraagd om twee concrete acties. Ten eerste, het doen van meer onderzoek of het gebouw De Blauwe Scholk geheel of gedeeltelijk te handhaven is. Die duidelijkheid is nu gegeven”.
“Er wordt in Den Dungen reikhalzend uitgezien naar een écht centrum”, vult Anja Andres aan, “ons dorp is op termijn circa 400 woningen en veel inwoners rijker en daar horen passende algemene voorzieningen bij, dus ook een aantrekkelijk centrum. Dat verdient Den Dungen!”.

De tweede actie uit het voorstel van PPA en CDA is het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van locatie en gebouw De Blauwe Scholk. Anja geeft aan dat ook hiervoor de planideeën uit de centrumvisie, die alle partijen hebben omarmd, worden gevolgd. “Het gaat om herontwikkeling om wooneenheden voor starters en senioren te realiseren, met in de plint van het gebouw enkele commerciële functies. Belangrijk is wel dat door de verplichte handhaving van het gebouw, niet de prijzen voor deze wooneenheden de pan uit rijzen. Marktpartijen worden gevraagd om een plan in te dienen en daarvan ook de financiële haalbaarheid aan te geven. Precies zoals PPA en CDA met hun voorstel beogen.”

Rick Groetelaers sluit af met de opmerking dat parallel aan de herontwikkeling van de Blauwe Scholk ook verdere uitwerking moet worden gegeven aan het plan Wonen op de Donk. Rick: “Als de initiatiefnemer van Wonen op de Donk niet verder kan met het plan dan komt de herontwikkeling van de Blauwe Scholk in de wachtkamer terecht omdat de bestaande geurcirkel dan van toepassing blijft en geen woningbouw kan plaatsvinden.”

Rick Groetelaers en Anja Andres