Asfaltcentrale nabij onze Gemeente? Nee!

De PPA heeft verschrikt kennisgenomen van het Bossche voornemen om de asfaltcentrale aan de veemarktkade te verplaatsen naar industrie terrein de Brand.
Reden van onze verbazing is dat een dergelijke industrie blijkens recent onderzoek in dagblad de Trouw met regelmaat de kankerverwekkende stof Benzeen uitstoot .
PPA heeft hierop vragen gesteld aan het college van B&W en zal deze ontwikkeling op de voet volgen!

Voor meer informatie over Benzeen, klik hier  en bekijk de video in het artikel.