PPA: motie Zon-op-grote-daken aangenomen

Samen met het CDA en de VVD heeft de PPA succesvol een motie ingediend om zonnepanelen te leggen op grote daken in onze gemeente. Mogelijk zijn daardoor windturbines de eerste 10 jaar niet nodig.

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekent en de regering heeft aan de regio’s in Nederland gevraagd wat zij kunnen doen om de doelstellingen van dat klimaatakkoord te halen. Onze gemeente hoort bij de regio Noord-Oost Brabant en onze regio heeft een energie-strategie opgesteld. In deze strategie wil Sint-Michielsgestel 140 TeraJoule energie opwekken. Dat kan met zonnepanelen en/of met windturbines.
De komst van windturbines doet veel stof opwaaien. Inwoners zien tegenargumenten door o.a. geluidsoverlast, horizonvervuiling en een aanslag op de natuur. En, veel landbouwgrond vol leggen met zonnepanelen is ook niet ideaal. Misschien kunnen we ervoor zorgen dat dit mogelijk tot 2030 niet nodig is. Wat kan er dan wel?
In onze gemeente zijn ruim 650 gebouwen met grote daken die min of meer geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen. De oppervlakte van die daken is ca. 25 ha (250.000 m2). Als je die helemaal vol legt, kun je mogelijk 128 TeraJoule elektriciteit opwekken. Daarom diende de PPA met VVD en CDA een motie in met de opdracht aan het gemeentebestuur om een plan van aanpak te maken. De motie vraagt het bestuur zoveel zonnepanelen op die geschikte grote daken te leggen, dat we minstens 100 TeraJoule elektriciteit gaan produceren.
Er is al besloten om 20 ha. (maximaal) zonneweide’s aan te leggen waarmee we minstens 40 TeraJoule kunnen opwekken. Als we dit doen en we wekken op grote daken nog eens 100 TeraJoule op, dan wekken we genoeg elektriciteit op om aan de regionale klimaatafspraken tot 2030 te voldoen. Dan hoeven we de eerste 10 jaar geen windmolens te plaatsen.
De motie is door de raad aangenomen en we wachten met spanning op het plan van aanpak.
Ben u geïnteresseerd, de tekst van de motie en een toelichting staat op de website van de gemeente. Wilt u naar aanleiding hiervan contact met ons, neem dan contact op met René van der Burgt, Joep Meijs of Hans Deckers (of kijk op www.de-ppa.nl).