PPA blij met start inwoners-inbreng energietransitie

SINT-MICHIELSGESTEL – Op 17 december jl. heeft de PPA zich met de VVD sterk gemaakt door de toen in de gemeenteraad voorliggende Visie zonne- en windenergie met succes te amenderen! Bijna de voltallige raad was het met ons eens en steunden ons daarbij.

Als initiatiefnemers waren wij teleurgesteld in het gepresenteerde voorstel. Uw mening was onvoldoende bevraagd. Dat vonden wij voor een dergelijk ingrijpend besluit niet oké!
Door het ingestelde amendement kreeg het college de opdracht de inwoners beter te betrekken bij het maken van de visie voor windenergie. Binnenkort zult u hier meer over horen. Het college gaat u namelijk uitnodigen om uw mening en inbreng te geven op windenergie in onze gemeente. Uw inbreng wordt gebruikt om een gemeentelijke visie windenergie op te stellen en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Wij doen hierbij een oproep aan u allen om uw stem te laten horen en in te gaan op de uitnodiging van de gemeente, die u binnenkort kan verwachten. Uw stem telt en wordt gehoord, daar hebben wij nu expliciet voor gezorgd. Wij vertrouwen erop dat dit ook tot de best gedragen voorstellen zal gaan leiden.
Uiteraard blijven ook wij actief in de kernen en op regionaalniveau, zoals u dat van ons mag verwachten. Of het nu gaat over isoleren of energie opwekken. We hebben alle kleine deeloplossingen nodig om onze leefomgeving en onze aarde verantwoordelijk over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarvoor rekenen wij ook op U.
Bent u geïnteresseerd wat erin onze gemeente gebeurt en heeft u een daarover een mening, dan horen wij het graag. Onze website laat onze standpunten zien op deze en andere onderwerpen. Joep Meijs en Rene van der Burgt, raadsleden PPA www.de-ppa.nl.

René van der Burgt en Joep Meijs