PPA: Géén asfaltcentrale op De Brand II

SINT-MICHIELSGESTEL – De PPA is ongerust over het mogelijk verplaatsen van de Bossche asfaltcentrale naar bedrijventerrein De Brand II. Afgelopen jaar is daar al meermaals over geschreven en er is veel gedaan om hierover duidelijkheid te krijgen.

Op zich is er niets mis mee zegt PPA-raadslid Rene van der Burgt. Goed verspreid over het land zorgen asfaltcentrales dat de nodige materialen van en naar wegwerkzaamheden gebracht wordt voor nieuwe asfaltverharding. Maar, bij hergebruik van asfalt wordt materiaal van bestaande wegen hergebruikt in nieuw asfalt en daarbij komt de vervuiling vrij die in de loop der jaren in het asfalt is gaan zitten. Afgelopen december is de Tweede Kamer geïnformeerd dat 12 van de 29 asfaltcentrales de toegestane uitstoot van kankerverwekkende stoffen ruim overschrijden! De Bossche centrale van AsfaltNu (dochteronderneming van Heijmans en BAM) is daarbij een van de slechtste van Nederland!
De PPA begrijpt dat de omgeving, de gemeenteraden en de staatssecretaris (samen met wethouders van Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen) daartegen in het geweer komen. AsfaltNu plaatst nu filters die de gevaarlijkste gassen deels moeten gaan afvangen (als dat werkt?). Wij snappen niet waarom er geen aanpassingen gedaan worden die zorgen dat deze kankerverwekkende gassen niet ontstaan, zoals de asfalt-branchevereniging aanbeveelt. Bedrijven als Heijmans en BAM weten dat de duurzaamheid-focus eerder op voorkomen en beperken hoort te liggen dan op afvangen (met filters en het duur storten van kankerverwekkend afval).

Afgelopen april zijn direct betrokkenen op het stadhuis in Den Bosch bijgepraat. Daarin werd duidelijk dat toezicht ‘op scherp’ staat en dat AsfaltNu gelooft in haar filter-aanpassingen. Tevens is daar door AsfaltNu uitgesproken dat er niet meer gekeken wordt naar een verplaatsing naar De Brand II. Ook vanuit het college van B&W van Den Bosch ontvingen we begin april bericht dat men besloten heeft om inpassing van een asfaltcentrale niet rechtstreeks mogelijk te maken in het nieuwe bestemmingsplan De Brand II. De ervaring leert dat we ondanks deze positieve berichtgeving alert moeten blijven op de ontwikkelingen. Dat zijn we, en dat blijven we doen! We voelen ons verantwoordelijk voor alle mensen die vlakbij De Brand II wonen en werken.
Wilt u uw kennis en ideeën over deze ontwikkeling delen met de PPA? Neem dan contact op via info@de-ppa.nl.