PPA: Kentalis belangrijke ontwikkeling Sint-Michielsgestel

Het was een raadsbijeenkomst die de boeken in kan. Op 17 februari startte de raadsvergadering, maar door een brandlucht werd deze niet voltooid. Donderdag de 24e hervatte de gemeenteraad deze vergadering. Ook binnen de PPA was er een onderbreking door quarantaine kon Joep Meijs dit vergaderstuk niet afronden en werd hij de 24e vervangen door René van der Burgt.

De PPA is blij met de ontwikkelstudie van Kentalis. Omwonende en belanghebbende groepen werden hierbij betrokken, zoals Natuurgroep Gestel en Veilig Verkeer Nederland werkgroep Sint-Michielsgestel. “We hebben het over een unieke plek in het hart van Sint -Michielsgestel met een prachtige kans voor woningen en door de centrale ligging een manier om verbindend te zijn,” vertelt Joep Meijs. “Een unieke kans die voor iedereen positief kan en moet uitpakken.”

De PPA vroeg het college in gesprek te gaan met Kentalis en zorgvuldigheid t.a.v. de rol van de cliëntenraad te benadrukken. Zij moeten voldoende in de gelegenheid zijn gebracht hun advies- en/of instemmingsrecht te benutten namens de kwetsbare bewoners.

Over het plan zelf is de PPA zeer te spreken. Al bracht zij wel met succes drie amendementen en één motie in die unaniem werden aangenomen, een tweede motie over een ecologisch onderzoek haalde het niet. Maar wethouder Mathijssen benadrukte dat een ecologisch onderzoek onderdeel uitmaakt van de volgende stap en daar is de PPA tevreden mee. Met onze drie amendementen, mede-ingediend door CDA en VVD, stuurt de PPA het plan bij voor een optimaal resultaat. Zo dient nu 10% van de ontwikkeling ingevuld te worden met bijzondere woonvormen. Daarbij mag je denken aan een Mooi Leven Huis of woonvormen voor dementerenden, senioren of andere bijzondere woonvormen (bv. CPO). Ook stuurde door ons de gemeenteraad eensgezind aan dat de financiering van nieuw fietsbrugverbinding in principe bij de ontwikkelaar ligt. Het 3e amendement zorgt ervoor dat de ontwikkelaar een ontwikkelstrategie op stelt o.b.v. een (1) integraal plan. De gemeente dient daar op toe te zien en consequenties aan te verbinden bij niet naleving. “De aangenomen motie is een stap in de goede richting voor tijdelijke woningen” licht Joep enthousiast toe.

Wilt u hierover of over andere zaken graag het gesprek aan gaan met de PPA? Neem dan contact met ons op via info@de-ppa.nl