PPA: ‘t Is Goed, maar kan altijd Beter

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenteraad heeft de begroting voor 2019 besproken. Wat gaat het college doen, wanneer en wat kost het. Voor de PPA een helder en goed verhaal. De PPA is voor daadkrachtig bestuur, vertrouwen geven aan burgers en durven loslaten. De PPA omarmt daarbij de vele initiatieven van inwoners om de leefbaarheid te versterken van onze dorpen. Deze werkwijze draagt bij aan een ondernemende bestuurscultuur. De Raad stelt kaders en controleert. Het college voert uit in samenwerking met inwoners. Geen oeverloze discussies maar snelheid in werken en gewoon doen.

Dit kan veel beter

De PPA is niet helemaal tevreden. Zo maken wij ons zorgen over het klantgericht werken van de ambtelijke organisatie. De PPA krijgt teveel signalen dat de bereikbaarheid, juiste informatie geven, het in samenhang behandelen van vragen van inwoners en het snel reageren, verbeterd moet worden. De PPA wil daarom dat het college dit met spoed oppakt.
De PPA vindt dat gevaarlijke verkeerssituaties in onze dorpen hoge prioriteit moeten hebben. Per direct moet de aansluiting van SCG18 en de Esscheweg opgepakt worden om ongelukken te voorkomen. Wat en Hoe is aan de wethouder zo ook de aanpak van de Hoogstraat in Berlicum.

Op de goede weg

De PPA is blij dat ons voorstel over Langer Zelfstandig Wonen is opgepakt. De noodzaak bleek uit de hoge opkomsten bij verschillende bijeenkomsten. Ook goed zijn de acties om een nieuw dorpshuis in Gemonde en in Gestel te realiseren. Maar de PPA wil wel weten hoeveel dat kost. Er gaat veel gebouwd worden. Gelukkig naar behoefte en niet voor 1 doelgroep, waarbij een inhaalslag voor sociale woningbouw noodzakelijk is. Nodig is ook het verder verduurzamen van onze gemeente. Dit is een giga uitdaging, dus zo snel mogelijk aan de slag met concrete zaken zoals het verduurzamen van de gemeenschapshuizen, sporthallen e.d.

Jammer!

De PPA heeft waardering voor de positief kritische opmerkingen door de oppositiepartijen. Dat houdt elkaar scherp. Het is echter jammer dat alleen Jan Pieter Vermeulen van de PvdA als éénmansfractie iedereen de maat neemt en voor elke oplossing een probleem heeft. Het moet en zal zoals hij het wil. Als raadslid in een democratie moet je juist een andere mening durven respecteren en altijd zoeken naar verbinding. De PPA vindt het ook verwerpelijk dat hij in zijn vele artikelen ons bewust onjuist citeert. Dat polariseert, zet de verhoudingen op scherp en komt het beeld van inwoners over de politiek niet ten goede. En dat is juist wat veel partijen niet willen.