In Memoriam: Wim Geukemeijer

Een vakman is heen gegaan

Met grote ontsteltenis hebben we het bericht ontvangen dat Wim Geukemeijer uit Middelrode plotseling is overleden. Wim was ten tijde van zijn overlijden met zijn vrouw op vakantie op Curaçao.

Die vakantie hadden zij verdiend na alle inzet rondom de realisatie van het nieuwe plein in Middelrode.
Dit Beukplein hebben wij, en vele andere betrokkenen en geïnteresseerden, met Wim en Winnie geopend op 26 oktober jongstleden.

De realisatie van dat plein was een lang gekoesterde wens van Wim en een kroon op zijn werk voor de gemeenschap van Berlicum/Middelrode en omgeving. Hij was tevens volop betrokken bij parochie ‘heilige Augustinus’ en jarenlang een van de drijvende leden van Judoclub Berlicum.
Vanwege zijn betrokkenheid bij die laatste club was Wim de grote kartrekker bij de vernieuwingen van dorpshuis ‘de Moerkoal’ te Middelrode. Ruim 10 jaar was hij daar voorzitter en heeft het dorpshuis mede gemaakt tot de ontmoetingsplaats die het nu is.
In zijn werkzame leven was Wim technisch ontwerper en adviseur bij Heidemei/Arcadis.

Als PPA lid was Wim altijd betrokken bij de ontwikkelingen in onze dorpen, en was ook vaak op de achterbanvergaderingen waar hij altijd een kwalitatief goede inbreng had, en vaak ambitieuze ideeën wist in te brengen.

 

Wij wensen zijn echtgenote Winnie, zijn gezin en alle betrokken heel veel sterkte met dit grote verlies en hopen dat zij kracht kunnen halen uit de mooie herinneringen aan Wim.

We gaan Wim missen.

 

Namens Bestuur, Fractie, Wethouders en leden van de PPA