PPA zet in op gemeentelijke informatiekaart

Lang niet alle inwoners van onze gemeente weten de weg naar het internet om de juiste informatie te vinden die men nodig heeft. Veel inwoners hebben nog behoefte aan ‘analoge informatie’ oftewel op papier in de hand. ‘Het volledig verdwijnen van de gemeentegids is eigenlijk nog een stap te ver’ aldus raadslid Sander van den Brand. Die diende namens de PPA in samenwerking met VVD en Dorpsgoed, in de raadsvergadering van 27 december een motie in.
‘Wij ondersteunen de duurzaamheidsgedachte achter het afschaffen van een papieren gids, maar vinden dat we een alternatief moeten hebben voor onze inwoners. Het is niet reëel om te verwachten dat alles meteen digitaal kan worden gedaan.’

In de motie werd het college opgeroepen om een algemene gemeentelijke informatiekaart beschikbaar te stellen. Hierin zijn alle belangrijke nummers en adressen van de gemeente opgenomen. Ook kan hier de afvalwijzer in opgenomen worden zodat er één complete kaart ontstaat. Van den Brand: ‘Deze kaart kan dan gemakkelijk opgehangen worden in de meterkast, of in de la naast de menukaart van De Chinees.’
Daarnaast riepen de 3 partijen op haast te maken met de vernieuwing van de gemeentewebsite aangezien deze verouderd is en informatie niet goed te vinden is.

Wethouder van der Aa beloofde begin tweede kwartaal de nieuwe website op te leveren en de mogelijkheden voor een informatiekaart te onderzoeken. Van den Brand: ‘Hiermee geven we een duidelijk signaal naar onze inwoners dat goede en duidelijk communicatie en informatie,partij overstijgend is en we het allemaal van belang vinden. Al onze inwoners moeten belangrijke informatie kunnen vinden en krijgen’. De motie werd unaniem aangenomen.