Verandering bij Kentalis geeft kansen voor Sint-Michielsgestel

Er komt ruimte vrij bij Kentalis. Daardoor ontstaan er mogelijkheden voor woningbouw in een parkachtige omgeving. De PPA wil dat een gebiedsvisie wordt gemaakt waarin plaats is voor wonen, natuur en recreatie.

Minder ruimte nodig

Kentalis heeft laten weten dat ze in de toekomst minder ruimte nodig hebben in Sint-Michielsgestel. Het complex ligt opgesloten tussen de twee dorpshelften in het hartje van de kern Gestel en grenst aan de Dommel. Een bijzonder mooi en waardevol gebied.

Een groen lint en stadspark

De PPA heeft in de gemeenteraad haar ideeën gedeeld over dit gebied in verband met de op te stellen gebiedsvisie. ‘’Een groene zone aan de Dommel is goed voor het milieu en ook voor de leefbaarheid in de kern van Gestel’’, vindt de PPA. Hierdoor ontstaat dan een mooi groen lint vanaf de molen aan de Genenberg, tot aan het park De Kleine Ruwenberg. Daarin kun je ook nog een spelbos of natuurspeeltuin voor de kinderen, of een moestuin onderbrengen. Dit is ook aangegeven door de Natuurgroep Gestel. De PPA wil ook dat het hele gebied toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers. Een stadsparkachtig gebied wordt dan mogelijk voor de kern Gestel, een geweldige kans !

Gefaseerde aanpak

De PPA wil dat voordat met nieuwbouw begonnen wordt, eerst het Kentalis hoofdgebouw wordt aangepakt. Daarmee voorkomen we leegstand en verpaupering. Na de ombouw van het hoofdgebouw kan dan gebouwd worden tussen het ‘groene lint aan de dommel’, het monumentale hoofdgebouw en de andere gebouwen op het Kentalis-terrein. Daar kunnen in een goede mix woningen komen voor jeugdigen, ouderen, huurders en kopers. Misschien is in de toekomst zelfs nog wel ruimte voor een sporthal.

Nieuwe brug over de Dommel

Kentalis heeft een voorstel gedaan voor een extra fiets/wandelbrug over de Dommel in het verlengde van de Dommelstraat (de kerk) om de beide dorps-helften beter met elkaar te verbinden. De PPA heeft gevraagd om te onderzoeken of dit niet ter hoogte van het Willem Alexanderplein kan, om de bruggen beter te verdelen.

Duurzaamheid en verkeersveiligheid

De PPA heeft met nadruk gevraagd om duurzaamheid, parkbeheer en verkeersveiligheid in de vroegste plannen een goede plek te geven. Wij vinden deze zaken erg belangrijk, en willen niet dat die het ‘sluitstuk’ van de begroting gaan worden.

We horen graag uw mening en inbreng op deze en andere thema’s in onze gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rene van der Burgt: info@de-PPA.nl