Toewijzing appartementen aan eigen Inwoners

De afgelopen maanden is in het dorp Gestel  veel rumoer ontstaan over de toewijzing van de appartementen in het centrum. Over de appartementen die al bewoond zijn en over de appartementen die nog gebouwd worden. Daarom heeft de PPA in de raadsvergadering vragen gesteld aan het college, want wij willen helderheid en duidelijkheid.  Dat is ook opgepikt door het Brabants Dagblad en De Brug en vele inwoners hebben daarop positief gereageerd richting de PPA.

Eigen inwoners

De PPA is erop tegen dat beleggers en speculanten (van buiten Gestel) meedoen met de loting en koop van appartementen. Zeker als ze er straks niet zelf in gaan wonen maar verhuren. De PPA wil  juist dat eigen inwoners voorrang hebben. En wie het appartement koopt het ook gaat bewonen. De PPA is dan ook voor een bewoningsplicht en een anti-speculatiebeding gekoppeld aan een hoge boete. Natuurlijk het laatste wel met uitzonderingen, bijvoorbeeld als iemand voor het werk moet verhuizen of gezondheid tot verhuizing leidt.

Publicatie

Er zijn veel eigen inwoners die belangstelling hadden en hebben voor de appartementen. Maar een inschrijfsysteem bestaat niet meer. Er is nu een lotingsysteem waar iedereen volgens de wet aan mag meedoen.  De bekendmaking dat mensen hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor woningen, gaat via de makelaar, op de gemeentepagina en in De Brug. Om de eigen inwoners en de juiste doelgroep meer en eerder kans te laten maken, wil de PPA dat de bekendmaking alleen plaatsvindt in de media die op onze gemeente gericht zijn.

Loting en afspraken

De gemeente geeft aan dat de loting gebeurt door de notaris. Dit is vertrouwelijk vanwege de privacyregels. De loting gebeurt zorgvuldig en daarbij wordt  de volgorde en voorkeuren vastgelegd. De uitslag gaat naar de gemeente die controleert en na akkoord gaat de makelaar aan de slag met de verkoopgesprekken.

Voordat dit proces opgestart wordt, wil de PPA dat de gemeente met de ontwikkelaar afspraken maakt en vastlegt over de verkoop en toewijzing van woningen. Bij voorkeur ook dat een makelaar ingeschakeld wordt die de behoefte kent in onze gemeente voor alle type woningen in alle prijsklassen. Niet een makelaar met alleen een groot netwerk van mensen buiten onze gemeente.

De PPA wil dat het college vaart maakt om actie te ondernemen en de voorstellen van de PPA omarmt. We horen graag uw mening en inbreng op deze en andere thema’s in onze gemeente. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rick Groetelaers: info@de-PPA.nl