PPA blij met nieuwe gemeentelijke website

Afgelopen week is de nieuwe gemeentelijke website in gebruik genomen. Dit was hoognodig omdat de vorige site ernstig verouderd was en niet overzichtelijk. De huidige site is volledig vernieuwd en voornamelijk beter bereikbaar op verschillende apparaten zoals mobiel en tablet.

 ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat websites tegenwoordig het meest worden bezocht via mobiele apparaten zoals smartphones en tablets’, aldus PPA-Raadslid van den Brand. ‘Het was daarom des te belangrijker dat onze gemeentelijke website zo vlug mogelijk op alle apparaten beschikbaar werd.’

Vraag van PPA
De PPA is erg blij met het geleverde resultaat omdat deze antwoord geeft aan de motie die in december door, onder andere door de PPA, was ingediend. Daarin stond dat haast gemaakt moest worden met het opleveren van een betere website. Met de vernieuwde website heeft de gemeente daar perfect op ingespeeld. De site oogt fris, is overzichtelijk en er kan snel per onderwerp geklikt worden naar de benodigde informatie.

Vinden en niet zoeken
Van den Brand: ‘Een groot pluspunt is dat er per onderwerp een duidelijk te volgen stappenplan is. Het aanvragen van documenten blijkt voor veel inwoners immers nog lastig.  Met zo’n geheugensteuntje is het duidelijk wat je moet doen’. De PPA vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente de informatie kunnen vinden die ze nodig heeft. ‘Want mensen willen iets vinden en niet zoeken’.

Van den Brand: ‘We zien als PPA dat de gemeente nieuwe stappen maakt op het gebied van social media. Zo verschijnen er regelmatig vlogs van de wijkmakelaars om ons op de hoogte te houden van alle burgerinitiatieven.  En de gemeente plaatst meer berichten op Facebook over actuele gebeurtenissen. Veel inwoners hebben Facebook, de betrokkenheid met de gemeente wordt zo veel groter dan alleen met een website.’

Informatiewijzer
Maar wat doet de gemeente met inwoners die de weg niet naar de digitale snelweg weten te vinden? ‘Ook dat vindt de PPA belangrijk. De tweede vraag in onze motie roept het college op om gecombineerd met de afvalwijzer, een informatiewijzer uit te brengen met daarin alle belangrijke contactgegevens van gemeentelijke instellingen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander van den Brand: info@de-PPA.nl