Wensen uit Gemonde!

Tijdens de Gemondse Braderie in juni was de PPA aanwezig om naar de meningen van de dorpsbewoners te vragen wat zij belangrijk vinden voor hun dorp en waar de gemeente de aankomende periode extra aandacht aan moet geven.

Enquete ‘Wat vindt u belangrijk?’
Dit werd gedaan middels een enquête met onderwerpen waar men een cijfer aan kon geven. Welk onderwerp heeft volgens de inwoners van Gemonde de hoogste prioriteit? Dit waren onderwerpen variërende van Woningbouw voor Jeugd, Verkeersveiligheid, de MFA, Investeren in het Sportpark en meer subsidie voor verenigingen. Onder vakkundige begeleiding van Gemondenaar Ad Verhoeven werd de vragenlijst meer dan 100 keer ingevuld en kwamen er mooie resultaten uit.
De onderwerpen die de meeste stemmen kregen waren de Woningbouw voor jeugd, Verkeersveiligheid en de Nieuwe MFA. Onderwerpen die volgens de inwoners belangrijk zijn om de leefbaarheid in Gemonde te versterken.

Acties in Gemonde
De PPA vind het goed om te zien dat de gemeente al deze drie onderwerpen op heeft gepakt. In de gemeenteraad van Juni is het plan voor een nieuwe MFA goedgekeurd en heeft het college een plan van aanpak gepresenteerd. In mei is een aanvang gemaakt met de onderhoud van wegen en met de verbouwing van De Kei en het bouwplan aan De Rietstok is er hoop voor de woningzoekende jeugd van Gemonde. En we zijn nog lang niet klaar. De aankomende jaren wil de PPA samen met andere partijen investeren in Gemonde om ook deze kern krachtig te houden.

Tijd voor Taart!
Natuurlijk moest het invullen van de enquête beloond worden. Onder de inzenders heeft de PPA een lekkere taart verloot en de winnaar was Mevrouw A. Valks. De taart werd persoonlijk aan huis gebracht door Ad Verhoeven en Wethouder Peter Raaijmakers. Alsnog gefeliciteerd!

We horen graag uw mening en inbreng op deze en andere thema’s in Gemonde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad verhoeven: info@de-PPA.nl of gewoon aanspreken als u Ad in Gemonde tegenkomt.