Visie op woningbouw

Vorige week is veel geschreven over het wonen in onze gemeente.  De PPA komt al jaren met voorstellen naar wethouders en de gemeenteraad.  Wat moet gebouwd worden, voor wie, waar, wanneer en dat er meer gebouw moet worden.

De PPA vindt dat voorstellen en ideeën ambitieus mogen zijn en staat open voor experimenten en flexibiliteit in de woningmarkt zover deze realiseerbaar en haalbaar zijn en ten goede komen van de eigen bevolking. Voorstellen van andere partijen worden door de PPA hieraan getoetst en zo ja gesteund. Ongeacht politieke kleur en/of je oppositie of coalitie partij bent. Het gaat immers om onze woningzoekenden en om leefbare dorpen te hebben en te behouden.

Zo heeft de PPA enkele jaren geleden een enquête gehouden onder Jongvolwassen en hun wensen en behoeften vastgesteld. De uitkomsten zijn gedeeld met de Raad en het College is gevraagd om snel actie te ondernemen. Ook heeft het college op verzoek van de PPA de jongeren expliciet vermeld in de woonvisie. Met de meeste jongvolwassen in de Raad en in het College, spreekt de PPA met deze doelgroep en niet alleen over deze doelgroep.

De PPA vindt ook dat ouderen de gelegenheid moeten hebben om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen of in andere type woningen die past bij hun behoefte en voor hen betaalbaar zijn. Dat het college nu concreet actie onderneemt om onderzoek te doen naar de realisatie van alternatieve en tijdelijke woonvormen, ondersteunt de PPA van harte. Want ook de ouderen moeten met voorrang geholpen worden. Zij geven vaak een start in de doorstroom van woningen waar alle groepen woningzoekenden van profiteren kunnen.

De PPA pleit voor bouwen naar behoefte en aan een diversiteit aan woningen waarbij de goedkope huur en betaalbare koop de prioriteit heeft gezien de grote behoefte hieraan. De PPA wil wel dat deze woningen voor deze sector behouden blijven en heeft het college gevraagd hiervoor maatregelen te nemen om dit te realiseren. Bouwkavels uitgeven voor deze doelgroep dat ze zelf kunnen bouwen of alleen bouwen voor deze doelgroep, vindt de PPA niet getuigen van realiteitszin.

De PPA heeft het college er eerder op gewezen dat voor de toewijzing van appartementen in onze gemeente zoveel mogelijk de lokale makelaars moeten worden ingeschakeld, dat de toewijzing transparant gebeurt en dat de eigen inwoners de voorkeur krijgen. Ook vindt de PPA dat er een bewoningsplicht moet komen zodat woningen niet als beleggingsobject worden gebruikt.

Heeft u nog vragen of ideeën, stuur ze dan door naar Rick Groetelaers via info@de-ppa.nl dan nemen wij contact met u op.