Afvalbeleid en Ontwikkeling Blauwe Scholk

‘Afval scheiden begint bij het keukenkastje.’ zo klonk het betoog van de PPA over het onderwerp Grondstoffenbeleid in de gemeenteraad. Oftewel het inzamelen van afval. ‘Als we alleen al het GFT afval kunnen scheiden van het restafval dan verminderen we het restafval met 40%. Een snelle winst!’ sprak Sander van den Brand tijdens zijn betoog. 

Bewustwording 

Teveel afval beland nog in het restafval dat gescheiden kan worden. Daarom moeten inwoners meer informatie krijgen hoe dat te doen en ze daarin helpen. Minder restafval scheelt ook in geld voor onze inwoners. ‘Tijdens corona zitten we veel thuis, dat zorgt voor extra afval. Juist nu is het belangrijk om te kijken om actie te ondernemen. Dat is goed voor het milieu én portemonnee’. 

Naast goede voorlichting vindt de PPA ook dat afvalsoorten inzichtelijk gemaakt moet worden. ‘Je ziet nu alleen het aantal ledigingen op de eindafrekening. Niet het aantal kilo’s. Als je weet hoeveel kilo aan straat wordt gezet kun je actief werken aan minder restafval.
Wij willen dat niet alleen de vervuiler betaald. Maar ook de scheider wordt beloond.
Zo geef je een positieve prikkel aan de huishoudens om er bewust mee aan de slag te gaan en daadwerkelijk minder restafval te produceren. 

Zoek alternatieven
De PPA heeft ingestemd om het huidige beleid één jaar door te zetten mét extra communicatiemiddelen. Maar wel de wethouder meegegeven andere alternatieven te onderzoeken om tot een nog betere scheiding van afval te komen. ‘Je kunt denken aan schoolprojecten, Buurtinitiatieven en het gebruik van een app.’
De wethouder heeft toegezegd dit op te pakken en komt voor de zomer met aanvullend beleid om de restafvalberg in onze gemeente te verminderen. 

Blauwe Scholk

De PPA en CDA hebben samen een voorstel ingediend om de herontwikkeling van het gebied de Blauwe Scholk in Den Dungen te versnellen. Het voorstel is door Groenlinks, VVD en Dorpsgoed gesteund. Hierbij worden kaders en voorwaarden gesteld voor de herontwikkeling. Ook moet rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarde van de locatie en het gebouw en met de verkeerstromen. In het voorjaar 2021 krijgen partijen de kans om hiervoor een voorstel in te dienen inclusief financiele haalbaarheid. Wij zijn blij dat het college onze voorstellen overneemt. Want Den Dungen verdient duidelijk wat met het gebouw en gebied gaat gebeuren. 

Wilt u hierover meepraten neem dan contact op met Sander van den Brand van de PPA. sander@de-ppa.nl