PPA vraagt onderzoek Meander

SINT-MICHIELSGESTEL – In de raadsvergadering van 26 januari 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de het gebruik van de Meander. Uit de kern Sint-Michielsgestel en van gebruikers zijn geluiden gehoord dat de omstandigheden niet optimaal zijn. De PPA vroeg het College om samen met het bestuur van de Meander in overleg te gaan om de omstandigheden voor alle gebruikers te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren. De PPA is blij dat de coalitiepartijen CDA, GroenLinks/PvdA en ook de Gestelse Coalitie de motie mee indiende en daarmee het belang van de motie inzien.

Eén van de redenen van de PPA voor het onderzoek kwam van inwoners Tineke van Geffen en Marianne Spierings. Zij waren een petitie gestart en boden deze met 530 opgehaalde handtekeningen aan bij de wethouder. Met de petitie vroegen zij aandacht voor het gebruik van de bibliotheek binnen de Meander, waarbij regelmatig tegen organisatorische zaken wordt gelopen. De initiatiefnemers boden ook een aantal mogelijke verbeterpunten om het gemeenschapshuis toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door aanpassingen over het gebruik van de ruimtes, de privacy van de dienstverlening vanuit de gemeente en de inzet van evenementen.
De PPA ziet dat het bestuur en personeel van de Meander hard werkt om het echt het kloppende hart van Gestel te laten worden. Om het gemeenschapshuis ook voor de komende jaren te laten floreren, is evalueren over de afgelopen tijd noodzakelijk om te kunnen leren van en met elkaar. Wethouder Van Druenen liet weten dat de eerste gesprekken al worden gevoerd met het bestuur van de Meander. De motie vormt voor de wethouder een (raads)steun in de rug.
We wachten de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voorvloeiende adviezen met grote interesse af. Wethouder Van Druenen heeft toegezegd rond de zomer van 2023 met de eerste resultaten te zullen komen.