PPA: Het wordt er mooier van aan de Hooghei

SINT-MICHIELSGESTEL – Unaniem stemde de raad van Sint-Michielsgestel in met het bestemmingsplan Hooghei. De twee belangrijkste onderwerpen uit het bestemmingsplan Hooghei zijn de aanleg van een natuurbegraafplaats en uitbreiding van Camping De Hooghe Heide.

De PPA is voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Nu ligt op die plek een saai productiebos met een hek er omheen, waardoor het niet toegankelijk is. Straks wordt dat een natuurbegraafplaats maar tegelijk een wandelgebied. Een hele verbetering vinden we.

De uitbreiding van de camping vindt de PPA ook prima maar daar hebben we wel enkele opmerkingen bij gemaakt. De PPA vindt dat de nieuw te bouwen recreatiewoningen ook voor recreatie gebruikt moeten worden. Hans Deckers raadslid PPA: “Het is niet de bedoeling dat daar meer permanent bewoonde bungalows gaan komen”. Aan wethouder van de Aa hebben we gevraagd hier goed op toe te zien. Waarop de wethouder instemmend reageerde.
Ook heeft de PPA aan de wethouder gevraagd om toch nog eens met de campingbeheerder en de buren van de Hooghei in gesprek te gaan. Het zou mooi zijn dat, ook als de camping uitbreidt, alle omwonenden nog steeds met veel woongenot op de Hooghei wonen. We hopen dat de exploitant van de camping er samen met de bewoners van de Hooghei uitkomt. Dan hebben we straks een mooi recreatiepark. Dat is goed voor de (winkel)ondernemers in Berlicum. En de buren van de camping wonen fijn aan de Hooghei.
Zijn er nog vragen naar aanleiding van dit artikel, neem gerust contact op met de PPA en stuur een e-mail naar fractie@de-ppa.nl. We gaan graag met u in gesprek.