PPA wil duidelijke en transparante informatie voor onze inwoners!

Op donderdag 15 december kwam het lang verwachte Participatiebeleid op de agenda bij de gemeenteraad. Met dit beleid regelt de gemeente hoe inwoners actief betrokken worden bij gemeentelijke projecten. Heel belangrijk vindt de gezamenlijke gemeenteraad.  In de opgestelde beleidsnotitie werd de stap: Informeren, alleen als randvoorwaarde opgenomen. Voor de PPA onvoldoende, want informeren is de eerste stap en daarmee het fundament voor participatie, wij staan voor toegankelijke, transparante en duidelijk informeren richting inwoners. Het door de PPA ingebrachte amendement zorgde ervoor dat informeren aan inwoners werd omgezet naar een duidelijk doel en daarmee een eerste trede in het participatiebeleid. De aangebrachte verandering werd ondersteund door de gehele gemeenteraad, een unicum!

Participatie wat is dat ook alweer?

Vanaf 1 januari 2023 gaat u als inwoner actiever betrokken worden bij projecten in de gemeente. Dit kunnen projecten zijn die gaan over het bouwen in uw buurt. Dan gaat de opdrachtgever/projectontwikkelaar met de bewoners in de omgeving in dialoog om met elkaar te kijken, hoe we ieders belang kunnen horen. Niet bij elk project krijgen inwoners dezelfde participatiemogelijkheden, dat wordt vooraf bepaald in een startnotitie per project.

Steeds vaker merkt de PPA dat inwoners zelf hele goede initiatieven en/of ideeën hebben ter verbetering van de buurt en leefomgeving. Dit noemen we dan overheidsparticipatie. De overheid oftewel de gemeente kan dan met u mee participeren om uw initiatief van de grond te krijgen. Vaak gaan deze participatietrajecten in samenspraak met uw wijkmakelaar.

DNA & Evaluatie

Met de PPA onderstreepte andere partijen dat het participatiebeleid vraagt om een cultuurverandering. Het betrekken van inwoners bij projecten, of dat nu gaat om informeren of meedoen, moet ingeslepen zijn in het DNA van onze gemeente. Niet dat dit nu niet gebeurd, maar het kan nog beter.

De ervaringen met nieuw beleid kunnen leiden tot aanvullende inzichten. Voor de PPA is het belangrijk dat een evaluatie van het beleid plaatsvindt. Zo leren we van de opgedane ervaringen en zetten we deze kennis in bij nieuwe projecten.

De PPA vertrouwt erop dat de gemeente met het Participatiebeleid een mooie stap vooruit zet. Zo maken we in 2023 onze kernen nog mooier!