PPA: inzetten op voorzieningen, woningen en duurzaamheid

SINT-MICHIELSGESTEL – Begin deze maand stonden de algemene beschouwingen van de gemeente op de agenda van de gemeenteraad. De financiële stukken en 2e bestuursrapportage staan daarbij centraal.

“We zien veel uitdagingen op ons afkomen binnen de gemeente”, vertelt Joep Meijs fractievoorzitter PPA. Onze inwoners leven in onzekerheid door de stijgende energieprijzen, maar ook ondernemers, (sport)verenigingen en dorpshuizen merken dit. Door te verduurzamen kunnen we deze onzekerheid verlagen. De PPA vindt het belangrijk dat de gemeente lessen uit eigen praktijk gebruikt bij de hulp richting onze inwoners. Bijvoorbeeld door eigen vastgoed te verduurzamen worden lessen geleerd en kunnen we inwoners beter helpen.

De aandacht voor woningbouw mag niet verslappen wat betreft de PPA. Het is belangrijk dat we blijven bouwen voor de toekomst. Daarbij is bouwen op maat van belang. Sociale huur- en koopwoningen voor jongere en appartementen om fijn oud te worden. “Die laatste woningen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt”, vertelt Joep. Veel oudere inwoners wonen nu in grote huizen. Door aantrekkelijke huizen te bouwen juist voor deze groep komen er huizen vrij die geschikt zijn voor gezinnen.

De PPA is blij met de toezegging van wethouder van Druenen om samen met dorpshuizen het gesprek aan te gaan over kansen om de rekening te drukken. Een belangrijke voorziening die huisvesting biedt aan vele inwoners voor een avond uit of een clubactiviteit. Juist in een tijd dat het financieel moeilijker wordt zijn deze dorpshuizen belangrijk voor de sociale verbinding. Zoals u leest in dit artikel bestaan er verbanden tussen de onderwerpen voorzieningen, woningen en duurzaamheid. Door een gezamenlijke aanpak (integraal), werken we als gemeente slimmer en efficiënter. De PPA vindt dit belangrijk.

Bij de uitvoering van zijn betaalbaarheid en mankracht belangrijke voorwaarde. De PPA heeft meermaals opgeroepen om de tekorten in het gemeentefonds bij de regering aan te kaarten en met succes. “De begroting is nu in meerjarenperspectief positief sluitend” licht Joep toe, “en dit blijven we scherp volgen”. De PPA heeft vol vertrouwen in de ambtelijke organisatie van de gemeente MijnGemeenteDichtbij, die weliswaar met tegenslagen kampen maar veerkracht tonen.