‘Te vaak te weinig geld uit Den Haag, dat blijft zuur’

SINT-MICHIELSGESTEL –
Binnenkort ruimt wethouder Ed Mathijssen (PPA) in het
gemeentehuis in Sint-Michielsgestel zijn bureau leeg. Met een
bananendoos vol spullen keert hij na twintig jaar besturen huiswaarts. Hoe kijkt hij terug op zijn rol in de politiek? Op het centrumplan Gestel, de woningbouw, de stroperigheid van de ruimtelijke ordening en de
Haagse centen?
[Domein van der Meijden – BD.NL]

Geduld, dat is een schone zaak. Dat gezegde zal Ed Mathijssen (63) nogal eens tegen zichzelf hebben gezegd. Mathijssen kwam uit het bedrijfsleven. Zijn broers runnen nog steeds biljartfabriek Eureka. ,,Daar heb je hele korte lijnen, snelle beslissingen en dan gewoon doen. Bij de overheid en in de politiek gaat het allemaal veel langzamer.”

Neem bijvoorbeeld een willekeurig bouwplan met woningen. ,,Dat heeft al snel een doorlooptijd van acht jaar, zo niet langer. Plannen maken, daarna worden vaak zienswijzen ingediend.Bezwaarprocedures en beroep- en rechtszaken
afwachten. Je moet heel veel geduld hebben. Het gaat soms erg stroperig. Daar moest ik heel erg aan wennen.”

Tussenstop in Oirschot

Ed Mathijssen begon aan zijn politieke carrière in 2002. Toen als wethouder met de portefeuille onderwijs, het maatschappelijk veld, sport, WMO en zorg. Toen er vier jaar later geen plek was op het pluche voor Mathijssen, bleek hij ook buiten het dorp wethouder te kunnen zijn. Hij werd wethouder in Oirschot. Maar in 2010 was het weer Gestel. Met volkshuisvesting in het pakket nam hij toen al een voorschot op vier jaar later:
ruimtelijke ordening.

,,Ruimtelijke ordening, dat is helemaal mijn ding. Veel meer dan onderwerpen als verkeer of iets anders. Bij RO ben je eigenlijk altijd bezig met zaken die veel voldoening geven: woningen laten bouwen voor je inwoners bijvoorbeeld. Veel de boer op, gesprekken voeren met de buurt. Dat spreekt me heel erg aan. Zo doe je daadwerkelijk wat voor je inwoners.”

Centrumplan speelt al vijftig jaar

Bijzonder was natuurlijk de hele gang van zaken rond het hoofdpijndossier centrumplan Sint-Michielsgestel wat al vele jaren sleept. ,,Eigenlijk was er een jaar of vijftig terug al sprake van om het centrum van Gestel beet te pakken. Na zoveel jaar is er toch garen op de klos gekomen. Het Dommelshuys, Thuys en Hof van Overkerck zijn nu klaar. De appartementengebouwen Brenthof en Dommelstaete komen in een afrondende fase. Het is jammer dat de Raadskamer nu nog bij de Raad van State ligt. Dat duurt zeker nog een week of drie tot vier voordat we daar een uitspraak hebben.”

Hartkamers Berlicum

Ondertussen is al wel deels met de inrichting begonnen van de openbare ruimte in het Gestelse centrumplan. ,,Dat wordt straks erg mooi. Net zo mooi als we in Berlicum hebben gedaan met het Mercuriusplein. De ruimtelijke ordening in Berlicum ging gelukkig veel en veel sneller. Daar hebben we de Hartkamers binnen een paar jaar kunnen maken met veel woningen en het blok met Smaakvol op het Mercuriusplein.”

Moeilijk uitvoerbaar

Bouwplannen worden wel steeds lastiger uitvoerbaar: ,,Vooral betaalbare woningen bouwen is een enorme opgave. Het is steeds moeilijker om een goede balans te vinden. Vooral ook met toenemende parkeerdruk in de plannen. Dat brengt meer woningen bouwen op kleinere vlakken nu eenmaal met zich mee.”

Waterberging

En dan heeft Mathijssen het nog niet eens over de wateropgave binnen bouwplannen. ,,Dat is met name in Heidelust een flinke kluif. Daar hebben we een dubbele opgave voor waterberging. We willen namelijk de wijk Theereheide afkoppelen. Dan heb je waterberging nodig. En ook voor bouwen op Heidelust zelf is extra waterberging met wadi’s nodig. Bij deze plannen speelt dan ook nog het gebrek aan ambtelijke capaciteit om zaken goed voor te bereiden.”

Zuur vindt wethouder Mathijssen vooral hoe Den Haag omspringt met de gemeentelijke financiën. ,,Ik zou veel meer voelen voor een uitkering in het gemeentefonds die stabiel is, maar niet telkens dan weer hoger, dan weer lager. Daar kun je namelijk geen goed beleid op los laten. Telkens maar weer
bezuinigingsrondes inpassen. Dat is echt om horendol van te worden. En bij alle plannen die Den Haag naar ons als uitvoerende instantie doorgeeft, komt er te weinig geld mee. Denk aan de participatiewet, de jeugdzorg en WMO. Je moet halsbrekende toeren uithalen om de voorzieningen dan op peil te houden.”

Bijdrage

Toch kijkt Mathijssen tevreden achterom. ,,We hebben een constructieve gemeenteraad. Ze houden van een stevig debat. En iedereen beseft dat gelijk hebben nog niet altijd gelijk krijgen kan betekenen. De raad is de baas. Dat hoort ook zo. Maar een goed voorstel is ook een goed voorstel. En dat beseft ook iedereen. We doen het allemaal voor onze inwoners. Dat heeft eenieder in de politiek op het netvlies. En ik ben dankbaar daar een bijdrage aan geleverd te hebben.”