Eindelijk Bouwen in Gemonde!

SINT-MICHIELSGESTEL –  2 november 2023 – Het was een historische beslissing; de raad van Sint-Michielsgestel heeft unaniem ingestemd met het langverwachte bestemmingsplan Rietstok.

Na een discussie in de raad waarbij ook de participatie nogmaals benoemd werd, is het raadsvoorstel aangenomen. Dit plan opent de deur naar de bouw van nieuwe woningen aan de Rietstok in Gemonde, een ontwikkeling die met veel enthousiasme wordt begroet door een groot deel van de inwoners van Gemonde.

De noodzaak voor dit plan is overduidelijk. Gemonde kampt al geruime tijd met een groeiende vraag naar betaalbare woningen, met name voor starters. Daarnaast is het behoud van de plaatselijke school en het verenigingsleven en de middenstand mede afhankelijk van een groeiende bevolking. Het gemeenschapsgevoel in Gemonde wordt versterkt door deze beslissing. Het draagvlak voor het plan is duidelijk zichtbaar. In 2021 werden maar liefst 186 handtekeningen verzameld en overhandigd aan het college. Dit is een overweldigende steunbetuiging vanuit de gemeenschap. Enkele tegenstanders van het plan hadden liever woningbouw gezien op een locatie elders in Gemonde. Desondanks is het plan unaniem aangenomen.

De PPA heeft grondig onderzocht of het plan aan alle vereisten voldoet, en de bevindingen zijn positief. Het Waterschap, de Provincie en de stedenbouwkundige hebben groen licht gegeven, en er is voldoende parkeergelegenheid voorzien. Het voorstel voorziet ook in een betere ontsluiting van het gebouw de Rietstok, wat een mooie toekomst voor de Gemondse senioren betekent.. Een punt van zorg is de veilige aansluiting op de Dorpstraat, en de wethouder is gevraagd hier zorgvuldig mee om te gaan. Ook de parkeerplaatsen aan de Dorpstraat zijn onder de aandacht gebracht en de raad kijkt uit naar de voorgestelde maatregelen.

De PPA benadrukt het belang van gelijke kansen voor Gemondenaren om een woning in dit nieuwe plan te verwerven. Hoewel een formele voorkeurspositie niet mogelijk is, roept de partij op om slimme oplossingen te onderzoeken, zoals strategische publicatie van beschikbare woningen. De wethouder is gevraagd hierover in gesprek te gaan met de ontwikkelaar. Met 28 woningen in het plan wordt weliswaar aan de huidige vraag voldaan, maar de PPA vindt het belangrijk om vooruit te denken. De raad heeft opgeroepen om nu al te brainstormen over nieuwe locaties voor woningbouw, zowel inbreiding als uitbreiding. De werkgroep Wonen uit Gemonde staat klaar om hierbij samen op te trekken.

De PPA hoopt dat alle huidige en toekomstige inwoners van Gemonde zich zullen scharen onder de noemer “Gemondenaar”, zoals onlangs werd beschreven in een veelzeggend krantenartikel.