PPA: Enthousiast over ‘Huizen bij de Huif’

Met toewijding en betrokkenheid van lokale inwoners is een ontwerp voor het bestemmingsplan “De Huif” gemaakt. Afgelopen donderdag kreeg dat plan groen licht van de Gemeenteraad. Het plan, dat de leegte van het voormalige dorpshuis De Huif zal opvullen met een veelbelovende woningbouwontwikkeling, wordt met lof en tevredenheid ontvangen door de PPA en de andere fracties.

De PPA heeft zijn waardering uitgesproken voor De Buren van de Huif, die zich moedig hebben ingezet voor deze ontwikkeling. De focus op actieve burgerparticipatie en creativiteit wordt geprezen door de PPA, die dergelijke initiatieven aanmoedigt en hoopt deze aanpak ook te zien bij toekomstige bouwplannen.

Het ontwerp bestemmingsplan voldoet aan de wensen van de inwoners door onder andere meer levensloopbestendige huurappartementen te omvatten, in lijn met onderzoeken naar de woon-zorg- en welzijnsvisie, zoals aangegeven door onderzoeksbureau Companen.

Een opvallende les die uit de omgevingsdialoog naar voren komt, is het belang van actieve betrokkenheid van burgers in de vroege stadia van planvorming. Dit resulteert in een inclusiever en representatiever plan dat rekening houdt met diverse behoeften en wensen van de inwoners.

De PPA vindt het bouwen van sociale woningen belangrijk in het project, zodat het sociale karakter van De Huif blijft behouden. Gelukkig kreeg de Gemeenteraad te horen van wethouder Van der AA dat de criteria voor sociale woningbouw worden opgenomen als een van de vereiste bij de aanbesteding van het plan. Dat stemt PPA tevreden. 

Met een aanbesteding wordt het plan nu in de markt gezet voor ontwikkeling. Daarna kan er gebouwd worden. Ingrid Buckx eindigt haar betoog met de afsluitende woorden: “Hup Hup, lekker Huizen bij de Huif!”. Ben je geïnteresseerd geraakt door dit artikel en praat je graag mee over deze ontwikkeling en andere? Neem contact op met contact@de-ppa.nl.