Krachtige kernen voor jong en ouder

Hein van de Ven (24) en Wim Geukemeijer (72) zijn twee prominente inwoners van de kernen Berlicum en Middelrode. Vanuit de achterban van de PPA willen zij mede vorm geven aan hun dierbare kernen Berlicum en Middelrode.

Hein van de Ven

Hein is geboren in Middelrode en werkt zo’n 5 jaar bij IVS Dosing Technology in Veghel als Research & Development engineer. In 2017 heeft Hein naast zijn fulltime job bij IVS, zijn Bachelor of Engineering behaald bij de Fontys Hogescholen.
In zijn vrije tijd speelt Hein muziek en is via Dun Blaouwun Beer, hofkapel en begeleider jeugd van de jeugd Hofkapel geland bij Broadway Brass uit Uden. Op bijvoorbeeld Paaspop is de band en Hein dan te bewonderen.
Als jonge inwoner wil hij in Berlicum blijven wonen en aldaar deel uitmaken van het sociaal leven.
Belangrijke zaken als het vinden van een geschikte woonruimte en deelname aan een actieve leefomgeving, bewegen hem om daarvoor extra aandacht te vragen.
In contact met de PPA wil Hein samen meer vorm aan de realisatiedaarvan geven.

Hein: “In mijn vriendenkring ervaren we vele problemen bij het vinden van een geschikte starterwoning. Door het onderzoek van de PPA omtrent hoe de jongeren willen wonen, ben ik met hen in contact gekomen en blijkt dat zij Starterwoningen voor jongeren als een van de speerpunten in het PPA programma hebben staan.
Daarom ben ik lid geworden van de PPA om, in discussie, concrete plannen te ontwikkelen en via de gemeenteraad hiervoor een meerderheid te verkrijgen.”

”Bij de eerste gesprekken voelde ik meteen betrokkenheid, en dat stimuleerde mijom dit verder op te pakken en te vervolgen.”
“In de gesprekken met de PPA kwamen ook de voorzieningen in onze kern zoals Sport, Onderwijs en Dagopvang, Winkels en goede verbindingen met de stad Den Bosch naar voren. Een reden temeer om gezamenlijk onze wensen in duidelijke voorstellen neer te leggen en met anderen te communiceren.”

Hein: “Vooral voor het leggen van koppelingen vanuit de Technologie met vraagstukken over Leefbaarheid, ruimtelijke ordening en Verkeersveiligheid, wil ik me inzetten.”

Wim Geukemeijer

We blijven in Middelrode waar Wim Geukemeijer ruim 40 jaar woont.
In het zakelijk leven was Wim werkzaam bij Arcadis als directeur Gebieds- en Locatieontwikkeling.
Vanwege zijn betrokkenheid bij de kernen Berlicum/Middelrode, is Wim bij veel initiatieven betrokken en heeft hij vele vrijwilligersfuncties bekleed. Hij was ruim 30 jaar secretaris van de Judovereniging Berlicum en heeft met circa 80 vrijwilligers De Moerkoal zodanig vorm gegeven, dat deze een onmisbare schakel vormt voor de leefbaarheid van Middelrode.

“De keuze voor de PPA was de vraag? De PPA spreekt mij aan als een partij die met beide benen op de grond staat en wars is van politieke bla bla. Daardoor kan er meer aandacht besteedt worden aan de inhoud. Vooral de aandacht en inzet van Krachtige Kernen helpt ons de vele ideeën, die onder de bewoners leven, te realiseren”.

Wim: “Een recent voorbeeld is de herinrichting van het plein van Middelrode. De omgeving van de kerk, de Driezeeg en de Moerkoal was een wat “verloren en onsamenhangende verkeersruimte” waar we nu een echt plein van maken.
Het idee dat we in Middelrode iets met het plein willen en moeten bestaat al vanaf 2008. 2 jaar geleden hebben initiatiefnemers: de Parochie, de Driezeeg en de Moerkoal de handen in een geslagen en het plan verder uitgewerkt. Een Leefbaarheidsproject van de bovenste plank!

Ik heb overigens veel respect voor de raadsleden in onze gemeente die veel vrije tijd steken in hun verantwoordelijke taak”