PPA motie: Zon-op-grote-daken aangenomen!

Samen met D66, en met grote steun van de andere raadsfracties, heeft de PPA succesvol het
college opgeroepen om meer werk te maken van het leggen van zonnepanelen op grote daken
in onze gemeente.

De noodzaak van duurzame energie is gezien het weerbeeld de laatste jaren zonneklaar, en
behoeft geen verdere uitleg meer. Ook onze gemeente draagt haar steentje bij aan het
terugdringen van fossiele energie. Dat kan met het opwekken van elektriciteit door wind, door
zonnepanelen op water of land, maar wij zien allemaal het allerliefste dat het door
zonnepanelen op dak gebeurt. Eerder heeft de PPA het college al opgeroepen om hier werk van
te maken. Met deze motie wil de PPA een krachtig signaal uitzenden naar ondernemers en de
ambtelijke uitvoeringsorganisatie dat zon-op-groot-dak absoluut niet vergeten mag worden.
Door deze succesvolle motie staat het nu weer prominent op de duurzaamheid
uitvoeringsagenda van het college.

Waarom vraagt u zich af? In onze gemeente zijn ruim 650 gebouwen met grote daken die min of
meer geschikt zijn om grootschalig zonnepanelen (meer dan 40) op te plaatsen. Als daar
zonnepanelen op gelegd zou worden geeft dat een oppervlakte van wel 25 hectare! Een
geweldig potentieel wat wij vele malen beter vinden dan zonnepanelen op landbouwgrond, al
komen we daar niet onderuit.

Wilt u naar aanleiding hiervan contact met ons, neem dan contact op met Pieter Kuijs of René
van de Burgt (of kijk op www.de-ppa.nl).