PPA: Spreek met CPO-initiatiefnemers!

SINT-MICHIELSGESTEL – In de raadsvergadering van september heeft de PPA een motie ingediend voor een CPO-pilot. De motie vraagt het college in gesprek te gaan met CPO-projecten die reeds bekend zijn binnen de gemeente. De motie die hiertoe werd ingediend door de PPA werd uiteindelijk gesteund door alle partijen. Door deze brede steun ontstaan er meer kansen voor bijzondere woonvormen binnen onze gemeente. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is er daar volgens de PPA zeker één van.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk ontwikkelaar en opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Aan CPO-initiatieven ontbreekt het niet in de gemeente Sint-Michielsgestel. Helaas, hoort de PPA dat deze initiatiefnemers tegen een dichte deur aanlopen. De motie moet ervoor zorgen dat de gemeente niet over initiatieven spreekt, maar vooral mét hen spreekt. Zo vorm je een gesprek over wat er wel kan en niet over wat er niet kan.

De PPA stimuleert met de ingediende motie om inwoners meer ruimte te geven op de mogelijkheid om samen een bouwproject te starten. Zo’n project kan juist gaan voldoen aan de wensen en behoeftes van onze inwoners op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg. Hiermee geef je ruimte om creatief te kijken naar alle mogelijke woonvormen. De PPA is van mening dat je als gemeente ook kunt leren van inwoners en je niet een leidraad moet opstellen alvorens een project te kunnen starten.

In het ‘Programma volkshuisvesting en wonen, zorg en welzijn’ dat op de agenda van de gemeenteraad stond, wordt een grote ambitie omschreven om te komen tot voldoende woning- en voorzieningenaanbod binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. “Hoge ambities in het programma hebben hoge ambities in de uitvoering nodig. Dit kan alleen maar als je lef toont en het anders durft te doen”, volgens Ingrid Buckx van de PPA.

Met de motie genaamd ‘CPO, de pilot’ jaagt de PPA het goede gesprek en de mooie initiatieven aan. De PPA wil dat er binnen het programma naast ruimte geven aan inwoners en ze actief oproepen, ook daadwerkelijk ruimte gemaakt wordt in de uitvoering van het woningbouwprogramma. Een belofte aan onze inwoners en vanuit ons partijprogramma die we graag nakomen.